โรงพยาบาลกรุงเทพภูเก็ต ร่วมกับทีมวิทยากรผู้เชี่ยวชาญจากศูนย์การเรียนรู้และพัฒนาทักษะบุคลากรทางการแพทย์ (BSG Simulation Training Center) จัดฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการการฟื้นคืนชีพผู้หยุดหายใจขั้นพื้นฐาน (CPR)

         โรงพยาบาลกรุงเทพภูเก็ต ร่วมกับทีมวิทยากรผู้เชี่ยวชาญจากศูนย์การเรียนรู้และพัฒนาทักษะบุคลากรทางการแพทย์ (BSG Simulation Training Center) จัดฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการการฟื้นคืนชีพผู้หยุดหายใจขั้นพื้นฐาน (CPR) ทั้งภาคทฤษฎีและปฏิบัติ พร้อมสาธิตวิธีการใช้เครื่องกระตุ้นไฟฟ้าหัวใจชนิดอัตโนมัติ (AED) แก่คณะครูและเจ้าหน้าที่จากโรงเรียนนานาชาติบริติช ภูเก็ต เพื่อให้มีทักษะและความรู้ที่ถูกต้องในการช่วยชีวิตผู้ประสบภัยเมื่อเกิดเหตุฉุกเฉิน ณ ห้องประชุมภูเก็ต ชั้น 3 โรงพยาบาลกรุงเทพภูเก็ต


#Phuket #Thailand #กินไหนดีภูเก็ต #มีเดียภูเก็ต #ข่าวภูเก็ต #ท่องเที่ยวภูเก็ต #อาหารภูเก็ต #ช้อปปิ้งภูเก็ต #โรงแรมภูเก็ต #อสังหาฯภูเก็ต #เศรษฐกิจภูเก็ต www.phuketprice.com #ภูเก็ตไพรซ์