โรงพยาบาลกรุงเทพภูเก็ต บริจาคปฏิทินตั้งโต๊ะปีที่ผ่านมา แก่ พันตำรวจโท ชนะ สุทธิมาศ รองผู้กำกับการสอบสวน สถานีตำรวจภูธรเมืองภูเก็ต

          โรงพยาบาลกรุงเทพภูเก็ต บริจาคปฏิทินตั้งโต๊ะปีที่ผ่านมา แก่ พันตำรวจโท ชนะ สุทธิมาศ รองผู้กำกับการสอบสวน สถานีตำรวจภูธรเมืองภูเก็ต เพื่อนำไปจัดทำสื่อการเรียนการสอนอักษรเบรลล์ให้ผู้พิการทางสายตา พร้อมรณรงค์ให้ประชาชนร่วมกันลดปริมาณขยะตามโครงการ Earth Health Care ของเครือบริษัทกรุงเทพดุสิตเวชการ จำกัด (มหาชน)


#Phuket #Thailand #กินไหนดีภูเก็ต #มีเดียภูเก็ต #ข่าวภูเก็ต #ท่องเที่ยวภูเก็ต #อาหารภูเก็ต #ช้อปปิ้งภูเก็ต #โรงแรมภูเก็ต #อสังหาฯภูเก็ต #เศรษฐกิจภูเก็ต www.phuketprice.com #ภูเก็ตไพรซ์