โรงพยาบาลวชิระภูเก็ต จัดกิจกรรม Kidney & Women’s Healyh สตรีไทย ไตสตรอง เนื่องในวันไตโลก

         เมื่อวันอาทิตย์ที่ 4 มีนาคม 2561 ที่ผ่านมา โรงพยาบาลวชิระภูเก็ต จัดกิจกรรม Kidney & Women’s Health  สตรีไทย ไตสตรอง เนื่องในวันไตโลก  โดยมี นายแพทย์เฉลิมพงษ์ สุคนธผล ผู้อำนวยการโรงพยาบาลวชิระภูเก็ต เป็นประธานในพิธีเปิด และมี นายแพทย์สุธี กิตติธรกุล อายุรแพทย์โรคไต กล่าวรายงาน โดยวัตถุประสงค์ในการจัดงานครั้งนี้ เพื่อส่งเสริมให้ประชาชนทั่วไป มีความรู้ความเข้าใจ ในการปรับพฤติกรรมสุขภาพที่ถูกต้อง สร้างความตระหนักให้แก่ประชาชนทั่วไป ในเรื่องความเสี่ยงต่อการเกิดโรคไต กระตุ้นให้มีการป้องกันการเกิดโรคเรื้อรัง จะช่วยลดปัจจัยเสี่ยงการเกิดไตวายเรื้อรังได้ ซึ่งภายในงาน ได้มีการคัดกรอง โรคเรื้อรังในประชาชนทั่วไป และโรคไตในกลุ่มเสี่ยงต่างๆ โดยคำนวณจาก BMI วัดความดันโลหิต การตรวจระดับน้ำตาลในเลือด ตรวจโปรตีนในปัสสาวะ และให้ความรู้เรื่องโรคไต ณ ลานกีฬา สะพานหิน จ.ภูเก็ต