ไวรัสโควิด-19 พ่นพิษสารบิน….ส่งผลกระทบให้กับสายการบินสั่งหยุดให้บริการชั่วคราว

          เมื่อวันที่ 20 มีนาคม 2563 ที่ผ่าน นายอัศวิน ยังกีรติวร ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท ไทย ไลอ้อน เมนทารี จำกัด หรือ ทางสายการบิน ไทย ไลอ้อน แอร์ ได้ส่งหนังสือถึง ผู้อำนวยการสำนักงานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทย เรื่อง “ขอแจ้งหยุดบินชั่วคราว” สืบเนื่องมาจากสถานการณ์เชื้อไวรัส Covid-19 ที่กำลังมีการแพร่ระบาดอย่างหนักในหลายประเทศ จึงส่งผลกระทบให้สายการบินไทย ไลอ้อน แอร์ ประสบปัญหาอย่างรุนแรงจากจำนวนผู้โดยสารที่ใช้บริการเดินทางลดลง หรือ ไม่มีการเดินทางในวันที่ทำการบินเป็นจำนวนมาก

          ทั้งนี้ ทางสายการบินไทย ไลอ้อน แอร์ มีความจำเป็น “ประกาศหยุดทำการบินชั่วคราว” ทั้งเส้นทางบินในประเทศและต่างประเทศเริ่มตั้งแต่วันที่ 25 มีนาคม 2563 ถึง วันที่ 30 เมษายน 2563 เป็นต้นไป เนื่องมาจากสถานการณ์เชื้อไวรัส Covid-19 ที่เกิดขึ้นในปัจจุบัน นอกจากนี้ ทางสายการบินไทย ไลอ้อน แอร์จะกลับมาดำเนินการบินใหม่อีกครั้งหลังจากสถานการณ์ดังกล่าวมีแนวโน้มดีขึ้น โดยมีแผนที่จะกลับมาทำการบินในทุกเส้นทาง ตั้งแต่วันที่ 1 พฤษภาคม 2563 เป็นต้นไป