ตรวจสอบรายชื่อผู้มีรายได้น้อย 2560 ได้ที่ไหน เช็กแล้วไม่มีชื่อลงทะเบียนคนจน ทำไงดี ?

เปิดขั้นตอนตรวจสอบรายชื่อผู้มีรายได้น้อยที่ลงทะเบียนคนจน 2560 เอาไว้ เช็กเลย ใครจะได้รับบัตรคนจนบ้าง แล้วถ้าไม่มีชื่อ ต้องทำอย่างไร
          เป็นนโยบายที่ประชาชนให้ความสนใจอย่างมาก สำหรับโครงการสวัสดิการแห่งรัฐปี 2560 หรือลงทะเบียนคนจน 2560 ที่รัฐบาลจะช่วยเหลือผู้มีรายได้น้อยผ่านบัตรคนจน เพื่อลดภาระค่าครองชีพและค่าใช้จ่ายในครัวเรือน นั่นจึงทำให้มีผู้มาลงทะเบียนผู้มีรายได้น้อยในปี 2560 มากถึง 14,176,170 คน 

Read more