การสร้างอนุสาวรีย์พระยาวิชิตสงครามฯ ผู้ตั้งเมืองภูเก็จ

วันที่ 7 พฤศจิกายน 2562​ เวลา 13.30​ น. ณ ห้องประชุมชั้น 3 สำนักงานเทศบาลนครภูเก็ต ได้แถลงข่าว การสร้างอนุสาวรีย์พระยาวิชิตสงครามฯ ผู้ตั้งเมืองภูเก็จ โดยมี  นายธัญญวัฒน์ ชาญพินิจ รองผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต พร้อมด้วย นางสาวสมใจ สุวรรณศุภพนา นายกเทศมนตรีนครภูเก็ต, อาจารย์สันติ พิเชฐชัยกุล ประติมากร นาย​นาวี ถิ่นสาคู คณะกรรมการวัดวิชิตสังฆาราม (วัดควน) รวมถึงองค์กร​จากภาครัฐ​และเอกชน​ สื่อมวลชน​แขนงต่างๆ

Read more

จังหวัดภูเก็ต​จัด “เสวนาสภากาแฟยามเช้า” เน้นย้ำเรื่องการให้ข้อมูลข่าวสาร แม่นย้ำ ถูกต้อง

          จังหวัดภูเก็ตประชุมพบปะส่วนราชการและภาคเอกชน “เสวนาสภากาแฟยามเช้า” เน้นย้ำเรื่องการรายงานข้อมูลข่าวสาร จากภาครัฐขอให้ม…

Read more

นายกฯสมใจ ร่วมพิธีเปิดการประชุมใหญ่สันนิบาตเทศบาลภาคกลาง

เมื่อวันที่ ๔ ก.ค.๖๒ นางสาวสมใจ สุวรรณศุภพนา นายกเทศมนตรีนครภูเก็ต ในฐานะประธานคณะกรรมการสันนิบาตเทศบาลภาคใต้ กล่าวต้อนรับผู้เข้าร่วมการประชุมทางวิชาการและการประชุมใหญ่สันนิบาตเทศบาลภาคกลาง ครั้งที่ ๒ ประจำปี ๒๕๖๒ โดยได้รับเกียรติจาก นายภัคพงษ์ ทวิพัฒน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต เป็นประธานในพิธีเปิดฯ พร้อมด้วย นายหมวดเอกเอกพันธ์ คุปตวัช นายกเทศมนตรีนครนครปฐม ประธานคณะกรรมการสันนิบาตเทศบาลภาคกลาง คณะกรรมการสันนิบาตภาคกลาง สื่อมวลชน และแขกผู้มีเกียรติ เข้าร่วม ณ ห้องพระพิทักษ์แกรนด์บอลรูม โรงแรมเมโทรโพล จังหวัดภูเก็ต

Read more

ทน.ภูเก็ต ประชุมระดมความคิดเห็นการวางและจัดทำผังเมือง

เมื่อวันที่ ๓ กรกฎาคม ๒๕๖๒ เวลา ๑๔.๐๐ น. นางสาวสมใจ  สุวรรณศุภพนา นายกเทศมนตรีนครภูเก็ต    เป็นประธานการประชุมระดมความคิดเห็นการวางและจัดทำผังเมือง พร้อมด้วย  นางอัญชลี วานิช เทพบุตร อดีตสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดภูเก็ต นางธันยรัศม์ อัจฉริยะฉาย สมาชิกวุฒิสภา จังหวัดภูเก็ต ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในจังหวัดภูเก็ต องค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ต เทศบาลนครภูเก็ต องค์กรปกครองส่วนตำบลจังหวัดภูเก็ต ผู้แทนจากโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดภูเก็ต สมาคมอสังหาริมทรัพย์ภูเก็ต และภูเก็ตพัฒนาเมือง และแขกผู้มีเกียรติ เข้าร่วมการประชุม ณ ห้องประชุมชั้น ๓ สำนักงานเทศบาลนครภูเก็ต

Read more

เทศบาลตำบลวิชิตจัดโครงการรวมพลังชุมชนต้านภัยยาเสพติดประจำปีงบประมาณ 2562

เมื่อวันที่ 23 พ.ค.62 ที่อาคารตะเภาใหญ่ สำนักงานเทศบาลตำบลวิชิต นายกรีฑา โชติวิชญ์พิพัฒน์ นายกเทศมนตรีตำบลวิชิต เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการรวมพลังชุมชนต้านภัยยาเสพติด ประจำปีงบประมาณ 2562 โดยมี นายศิริชัย ปะณะรักษ์ รองปลัดเทศบาลตำบลวิชิต สมาชิกสภาเทศบาล ส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง นักเรียนเยาวชน อาสาสมัครสาธารณสุข ผู้ใหญ่บ้าน ผู้นำชุมชนและประชาชนเข้าร่วม

Read more

ทน.ภูเก็ต เปิดแข่งขันกีฬาตกปลาจังหวัดภูเก็ต ครั้งที่ ๑๐

นายกวี  ตันสุคตานนท์ รองนายกเทศมนตรีนครภูเก็ต กล่าวรายงานต่อ นายภัคพงศ์ ทวิพัฒน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต ประธานพิธีเปิดการแข่งขันกีฬาตกปลาจังหวัดภูเก็ต ครั้งที่ ๑๐ ประจำปี ๒๕๖๒ โดยมี ว่าที่ร้อยตรี วิกรม จากที่ นายอำเภอเมืองภูเก็ต นายถาวร  จิรพัฒนโสภณ รองนายกเทศมนตรีนครภูเก็ต นายพงษ์สิงห์ ณ นคร ประธานสภาเทศบาลนครภูเก็ต นายวุฒิชัย  แซ่ก่ำ ที่ปรึกษานายกเทศมนตรีนครภูเก็ต นายธวัชชัย  ทองมั่ง ปลัดเทศบาลนครภูเก็ต นางสาวชุติมา  สนิทเปรม รองปลัดเทศบาลนครภูเก็ต นายก่อเกียรติ อุณหะไวทยะ ประธานชมรมตกปลาจังหวัดภูเก็ต นายสมคิด แซ่ฉั่ว ประธานชมรมกอจ๊าน สมาชิกสภาเทศบาล นักกีฬาตกปลา แขกผู้มีเกียรติ เข้าร่วม

Read more

ภูเก็ตสมัครส.ส.กันคึกคัก 29 พรรค ผู้สมัคร 59 คน

รับสมัครเลือกตั้ง ส.ส.ภูเก็ต ทั้ง 5 วันคึกคัก พรรคการเมืองต่างๆ ส่งผู้สมัครลงชิงเก้าอี้ เขต 1 จำนวน 28 ราย เขต 2 จำนวน 31 ราย พร้อมกองเชียร์มาให้กำลังใจ เผยยอดผู้สมัครรับเลือกตั้ง ส.ส.แบบแบ่งเขต จำนวน 29 พรรค ผู้สมัคร 59 คน ก่อนหน้านี้ กกต.ภูเก็ต จัดโครงการแจงกฎกติกาชุดใหญ่ ป้องกันเกิดปัญหาขัดแย้งแก่ผู้สมัคร และผู้เกี่ยวข้อง หลังจากที่ประเทศไทยเข้าสู่ภาวะ “ประชาธิปไตยวิกฤต” เดือดร้อนกันไปทั่วเกือบทุกมุมเมือง จนทหารต้องเข้ายึดอำนาจ และตั้งรัฐบาล คสช.ขึ้นมาปกครอง เยียวยาจนเข้าสูภาวะปกติกว่า 4 ปี ก็มีการเรียกหาความเป็นประชาธิปไตย ขอมีการเลือกตั้ง ส.ส.เพื่อให้ได้รัฐบาลของประชาชนมาปกครองกันใหม่

Read more

จ.ภูเก็ต เปิดรับสมัครเลือกตั้ง ส.ส.วันแรก ผู้สมัครทั้ง 2 เขตคึกคัก รวม 19 พรรคการเมือง ผู้สมัคร 32 คน

เปิดรับสมัครเลือกตั้ง ส.ส.ภูเก็ต วันแรกคึกคัก พรรคการเมืองต่างๆ เตรียมความพร้อมส่งผู้สมัครลงชิงเก้าอี้ทั้งเขต 1 และ เขต 2 โดยในช่วงเช้ามีผู้เดินทางมาสมัครจากพรรคการเมืองต่างๆ จำนวน 19 พรรคการเมือง รวมทั้งสิ้น 32 คน เป็นผู้สมัครจากเขตเลือกตั้งที่ 1 จำนวน 17 คน ส่วน เขตเลือกตั้งที่ 2 จำนวน15 คน และในช่วงเวลา 08:30 น.ได้มีการจับสลากลำดับการยื่นใบสมัครซึ่งจะเป็นหมายเลขในการรับสมัครรับเลือกตั้ง ส.ส.ต่อไป

Read more

ทน.ภูเก็ต เปิดกิจกรรมเปิดโลกสัมมาชีพ “คนต่งห่อ”

เมื่อวันที่ ๒๙ มกราคม ๒๕๖๒ เวลา ๐๙.๐๐ น. นางสาวสมใจ สุวรรณศุภพนา นายกเทศมนตรีนครภูเก็ต กล่าวรายงานต่อ นายธัญญวัฒน์ ชาญพินิจ รองผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต ประธานในพิธีเปิดโครงการสร้างกระบวนการเรียนรู้และทักษะที่หลากหลายและสามารถพัฒนาผู้เรียนเต็มตามศักยภาพ กิจกรรมเปิดโลกสัมมาชีพ “คนต่งห่อ” ครั้งที่ ๒ โดยมี นางสมจิตต์ สุทธางกูร รองนายกเทศมนตรีนครภูเก็ต หัวหน้าส่วนราชการ ผู้บริหารสถานศึกษาในสังกัดเทศบาล และแขกผู้มีเกียรติ เข้าร่วม ณ ศูนย์ประชุมมหาวิทยาลัยราชภัฎภูเก็ต จังหวัดภูเก็ต

Read more
Page 1 of 1512345...10...Last »