ทภก.เข้าร่วมพิธีเปิดห้องรับรองพิเศษ Royal Orchid Lounge ของบริษัทการบินไทย จำกัด มหาชน

เมื่อวันพุธที่ 19 กุมภาพันธ์ 2563 เวลา 10.00 น. นายถาวร เสนเนียม รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคม เป็นประธานในพิธีเปิดห้องรับรองพิเศษ Royal Orchid Lounge ของบริษัทการบินไทย จำกัด มหาชน ณ ห้องโถงพักคอยผู้โดยสารขาออก อาคารผู้โดยสารภายในประเทศ โดยมี นายภัคพงศ์ ทวิพัฒน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต

Read more

ทภก. ร่วมกับกรมการขนส่งทางบกทำการฉีดพ่นน้ำยาฆ่าเชื้อโรคภายในรถโดยสารสาธารณะที่ให้บริการ รับ-ส่ง ผู้โดยสารจากท่าอากาศยานภูเก็ตไปยังแหล่งท่องเที่ยวต่างๆ

 เมื่อวันที่ 12 ก.พ.63 เวลาประมาณ 13.30 น. เรืออากาศตรี ธานี  ช่วงชู ผู้อำนวยการท่าอากาศยานภูเก็ต พร้อมด้วยพนักงานท่าอากาศยาน และกรมการขนส่งทางบกทำการฉีดพ่นน้ำยาฆ่าเชื้อโรคภายในรถโดยสารสาธารณะที่ให้บริการ รับ-ส่ง ผู้โดยสารจากท่าอากาศยานภูเก็ตไปยังแหล่งท่องเที่ยวต่างๆ ในจังหวัดภูเก็ต

Read more

ทภก. ให้การต้อนรับ ผู้อำนวยการกองบริหารทรัพยากรบุคคล สำนักงานปลัดกระทรวงคมนาคม และคณะ จากโครงการฝึกอบรมหลักสูตร “นักบริหารระดับกลางกระทรวงคมนาคม (นบก.คค.)” รุ่นที่ 15

วันที่ 12 ก.พ. 63 เวลา 11.30 น. เรืออากาศตรี ธานี ช่วงชู ผู้อำนวยการท่าอากาศยานภูเก็ต ให้การต้อนรับ นายไพโรจน์ งามจรัส ผู้อำนวยการกองบริหารทรัพยากรบุคคล สำนักงานปลัดกระทรวงคมนาคม และคณะ จากโครงการฝึกอบรมหลักสูตร “นักบริหารระดับกลางกระทรวงคมนาคม (นบก.คค.)”

Read more

ทภก.ห่วงใยและตระหนักถึงความปลอดภัยเพิ่มการป้องกันเชื้อไวรัสโคโรน่า

ท่าอากาศยานภูเก็ตมีความห่วงใยและตระหนักถึงความปลอดภัยของผู้ใช้บริการท่าอากาศยาน จึงได้ดำเนินการเชิงรุก ได้เพิ่มมาตรการป้องกันและติดตามเฝ้าระวังเชื้อไวรัสโคโรน่า สายพันธุ์ใหม่ 2019 โดยฝ่ายการท่าอากาศยาน ท่าอากาศยานภูเก็ต ได้ดำเนินการให้แม่บ้านทำความสะอาดเน้นบริเวณที่มีการใช้งานของผู้โดยสารจำนวนมาก อาทิเช่น บริเวณขาเข้า บริเวณโถงเช็คอิน โถงพักคอยผู้โดยสาร อาคารผู้โดยสารระหว่างประเทศ ทั้งนี้เพื่อความสะอาด ความปลอดภัยรวมทั้งทำการตรวจเช็คแอลกอฮอล์เจลล้างมือตามจุดให้บริการต่างๆ

Read more

บางกอกแอร์เวย์สเสิร์ฟ “ช็อกโกแลตนโปเลียน” บนเที่ยวบิน เนื่องในโอกาสวันแห่งความรัก ปี 2563

บริษัท การบินกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) หรือ สายการบินบางกอกแอร์เวย์ส ร่วมฉลองวันแห่งความรักปี 2563 ด้วยการเสิร์ฟ “ช็อกโกแลตนโปเลียน” ให้แก่ผู้โดยสารของสายการบินฯ บนทุกเที่ยวบินภายในประเทศและระหว่างประเทศที่เข้าและออกจากท่าอากาศยานนานาชาติสุวรรณภูมิ ท่าอากาศยานสมุย ท่าอากาศยานภูเก็ต และท่าอากาศยานเชียงใหม่ ในวันศุกร์ที่ 14 กุมภาพันธ์ ศกนี้ (ยกเว้นเที่ยวบิน PG706 (ย่างกุ้ง-กรุงเทพฯ) PG938 (พนมเปญ-กรุงเทพฯ) PG968/PG962 (สิงคโปร์-สมุย) PG876 (ฮ่องกง-สมุย) และ PG952 (กัวลาลัมเปอร์-สมุย))

Read more

บางกอกแอร์เวย์สจัดโปรโมชั่น Samui Super Sale เสนอบัตรโดยสารราคาพิเศษเส้นทางบินเข้า-ออก สมุย เริ่มต้นเพียงเที่ยวละ 1,990 บาท

บริษัท การบินกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) หรือ สายการบินบางกอกแอร์เวย์ส จัดโปรโมชั่น “Samui Super Sale” เสนอบัตรโดยสารราคาพิเศษสำหรับเส้นทางบินที่เข้า-ออก จากเกาะสมุย ทั้งในประเทศและระหว่างประเทศ อาทิ กรุงเทพฯ-สมุย เชียงใหม่-สมุย ภูเก็ต-สมุย กระบี่-สมุย พัทยา (อู่ตะเภา)-สมุย เริ่มต้นเที่ยวละ 1,990 บาท (ราคายังไม่รวมภาษีสนามบินและค่าธรรมเนียม) ฮ่องกง-สมุย เริ่มต้นเที่ยวละ 990 ฮ่องกงดอลล่าร์ สิงคโปร์-สมุย เริ่มต้นเที่ยวละ 99 สิงคโปร์ดอลล่าร์ และ กัวลาลัมเปอร์ (มาเลเซีย)-สมุย เริ่มต้นเที่ยวละ 99 มาเลเซียริงกิต (ราคายังไม่รวมภาษีสนามบินและค่าธรรมเนียมอื่นๆ)

Read more

ทภก.มีความห่วงใยและตระหนักถึงความปลอดภัยของผู้ใช้บริการท่าอากาศยาน จึงได้ดำเนินการเชิงรุก ได้เพิ่มมาตรการป้องกันและติดตามเฝ้าระวังเชื้อไวรัสโคโรน่า สายพันธุ์ใหม่ 2019

ท่าอากาศยานภูเก็ตมีความห่วงใยและตระหนักถึงความปลอดภัยของผู้ใช้บริการท่าอากาศยาน จึงได้ดำเนินการเชิงรุก ได้เพิ่มมาตรการป้องกันและติดตามเฝ้าระวังเชื้อไวรัสโคโรน่า สายพันธุ์ใหม่ 2019 โดยฝ่ายการท่าอากาศยาน ท่าอากาศยานภูเก็ต ได้ดำเนินการให้แม่บ้านทำความสะอาดในช่วงเวลา 00.30-06.00 น. โดยการขัดและซักพรม เน้นบริเวณที่มีการใช้งานของผู้โดยสารจำนวนมาก อาทิเช่น บริเวณขาเข้า บริเวณโถงเช็คอิน โถงพักคอยผู้โดยสาร อาคารผู้โดยสารระหว่างประเทศ ทั้งนี้เพื่อความสะอาด ความปลอดภัยและภาพลักษณ์ที่ดีของ รวมทั้งทำการตรวจเช็คแอลกอฮอล์เจลล้างมือตามจุดให้บริการต่างๆ ให้พร้อมใช้งานตลอดเวลา

Read more

ทภก.เพิ่มมาตรการป้องกันและติดตามเฝ้าระวังเชื้อไวรัสโคโรน่า สายพันธุ์ใหม่ 2019

ท่าอากาศยานภูเก็ตมีความห่วงใยและตระหนักถึงความปลอดภัยของผู้ใช้บริการท่าอากาศยานจึงได้ดำเนินการเชิงรุก ได้เพิ่มมาตรการป้องกันและติดตามเฝ้าระวังเชื้อไวรัสโคโรน่า สายพันธุ์ใหม่ 2019 โดยฝ่ายการท่าอากาศยาน ท่าอากาศยานภูเก็ต ทำการตรวจเช็คแอลกอฮอล์เจลล้างมือตามจุดให้บริการต่างๆ ให้พร้อมใช้งานตลอดเวลา และดำเนินการให้แม่บ้านทำความสะอาดโดยใช้แอลกอฮอล์เช็ดทำความสะอาดตามจุดต่างๆที่สัมผัสร่วมกัน ตามมาตรการเพื่อป้องกันการติดเชื้อไวรัสโคโรน่า สายพันธุ์ใหม่ 2019 และสร้างความมั่นใจให้แก่ผู้โดยสาร ณ อาคารผู้โดยสาร ท่าอากาศยานภูเก็ต

Read more

ทภก.เพิ่มการเพื่อป้องกันการติดเชื้อไวรัสโคโรน่าและสร้างความมั่นใจในความปลอดภัยให้แก่ผู้โดยสาร

ท่าอากาศยานภูเก็ตมีความห่วงใยและตระหนักถึงความปลอดภัยของผู้ใช้บริการท่าอากาศยานจึงได้ดำเนินการเชิงรุก ได้เพิ่มมาตรการป้องกันและติดตามเฝ้าระวังเชื้อไวรัสโคโรน่า สายพันธุ์ใหม่ 2019 โดย เจ้าหน้าที่ฝ่ายการท่าอากาศยาน ท่าอากาศยานภูเก็ต ทำการขัดพรมบริเวณที่มีผู้โดยสารใช้พื้นที่เป็นจำนวนมาก เช่น จุดตรวจหนังสือเดินทางขาออกระหว่างประเทศ อาคารผู้โดยสารระหว่างประเทศ  Boarding Gate ทั้ง อาคารผู้โดยสารระหว่างประเทศ และอาคารผู้โดยสารภายในประเทศ รวมทั้งตรวจเช็คเจลแอลกอฮอล์ สบู่ล้างมือ ตามจุดบริการต่างๆ และดำเนินการให้แม่บ้านทำความสะอาดโดยการใช้แอลกอฮอล์เช็ดเน้นตามจุดต่างๆที่สัมผัสร่วมกัน

Read more
Page 1 of 2912345...1020...Last »