ปฏิบัติถูกต้อง แก้ไขถูกจุด รับมือการปวดประจำเดือน

แพทย์หญิงศศิญา เมธาธราธิป สูติ-นรีแพทย์ ผู้เชี่ยวชาญด้านการมีบุตรยาก ศูนย์สุขภาพสตรี โรงพยาบาลกรุงเทพภูเก็ต ให้สัมภาษณ์เรื่องปวดประจำเดือนรุนแรงเสี่ยงสารพัดโรค ในรายการ Doctor On Air ทางสถานีวิทยุ 89.75 Radio Trip เพื่อให้ความรู้เรื่องสาเหตุ ความเสี่ยง และแนวทางการรักษาโรค พร้อมแนะนำวิธีการรับมือเพื่อบรรเทาอาการปวดประจำเดือน ด้วยการออกกำลังกายและพักผ่อนให้เพียงพอ ตลอดจนแนะนำให้คุณผู้หญิงที่มีอายุ 21 ปีขึ้นไป หรือผู้ที่มีเพศสัมพันธ์แล้ว ตรวจทางนรีเวชโดยแพทย์เฉพาะทางเป็นประจำทุกปี เมื่อวันที่ 9 สิงหาคม 2562 ที่ผ่านมา

Read more

ศูนย์จักษุ โรงพยาบาลกรุงเทพภูเก็ต จัดงานประชุมวิชาการ Basic to Beyond 3rd Andaman Ophthalmology Network 

ศูนย์จักษุ โรงพยาบาลกรุงเทพภูเก็ต จัดงานประชุมวิชาการ Basic to Beyond 3rd Andaman Ophthalmology Network โดยได้รับเกียรติจากเครือข่ายจักษุแพทย์ภาคใต้ฝั่งอันดามันเป็นวิทยากร เพื่อแลกเปลี่ยนความรู้และประสบการณ์ด้านการรักษาผู้ป่วยโรคทางตา ตลอดจนเทคโนโลยีทางการแพทย์ที่จะช่วยให้การรักษามีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น 

Read more

อายุมาก…วุ้นตาเสื่อมมาเยือน

แพทย์หญิงกัลยา เจษฎ์พัฒนานนท์ จักษุแพทย์ผู้เชี่ยวชาญโรคต้อหิน  ศูนย์จักษุ โรงพยาบาลกรุงเทพภูเก็ต ให้ สัมภาษณ์เรื่องวุ้นน้ำในลูกตาเสื่อม ในรายการ Doctor On Air ทางสถานีวิทยุ 97 Mazz Radio เพื่อให้ความรู้ที่ถูกต้องถึงปัจจัยเสี่ยงของโรคที่มักเกิดในผู้ที่มีอายุ 40 ปีขึ้นไป หรืออาจมีปัจจัยกระตุ้นให้เกิดภาวะดังกล่าวเร็วขึ้น พร้อมส่งเสริมให้ตรวจสุขภาพตาเป็นประจำทุกปี เพื่อลดภาวะแทรกซ้อนที่อาจเกิดขึ้นได้ เมื่อวันที่ 8 สิงหาคม 2562 ที่ผ่านมา

Read more

รพ.กรุงเทพสิริโรจน์ จัดกิจกรรม  Talk To The Expert : Smart Lady Stop Cancer ผู้หญิงยุคใหม่ ห่างไกลมะเร็ง

 เมื่อวันที่ 1 ส.ค.62 โรงพยาบาลกรุงเทพสิริโรจน์ จัดกิจกรรม Talk To The Expert : Smart Lady Stop Cancer ผู้หญิงยุคใหม่ ห่างไกลมะเร็ง เนื่องในวันสตรีไทย ซึ่งตรงกับวันที่ 1 สิงหาคมของทุกปี ได้รับเกียรติจาก แพทย์หญิงเตือนตา ตันสกุล ศัลยแพทย์ผู้เชี่ยวชาญ บรรยายให้ความรู้เรื่อง “มะเร็งเต้านม ภัยร้าย อันตราย ในสตรี” โดยมีพยาบาลวิชาชีพสอนวิธีการตรวจคัดกรองมะเร็งเต้านมด้วยตนเองให้กับผู้เข้าร่วมงานอย่างใกล้ชิด

Read more

ศูนย์อุบัติเหตุและฉุกเฉิน โรงพยาบาลกรุงเทพภูเก็ต จัดงานประชุมวิชาการ Trauma Day ครั้งที่ 6 ประจำปี 2562

ศูนย์อุบัติเหตุและฉุกเฉิน โรงพยาบาลกรุงเทพภูเก็ต จัดงานประชุมวิชาการ Trauma Day ครั้งที่ 6 ประจำปี 2562 ภายใต้แนวคิด ก้าวสู่มาตรฐานใหม่ของการรักษาและการดูแลผู้บาดเจ็บกระดูกหัก (New Trend in Orthopaedic Trauma Care) โดยได้รับเกียรติจากแพทย์ผู้เชี่ยวชาญและพยาบาลวิชาชีพทั่วประเทศเป็นวิทยากร เพื่อพัฒนาศักยภาพการรักษาพยาบาลผู้บาดเจ็บกระดูกหัก และสร้างเครือข่ายการดูแลระหว่างหน่วยงานภาครัฐและเอกชนอย่างมีประสิทธิภาพ

Read more

หยุดบุหรี่…ตรวจร่างกาย..ห่างไกลโรคมะเร็งปอด

นายแพทย์รติ บุญเรือง อายุรแพทย์ระบบทางเดินหายใจ โรงพยาบาลกรุงเทพภูเก็ต ให้สัมภาษณ์เรื่องมะเร็งปอด…อันตรายกว่าที่คิด ในรายการ Doctor On Air ทางสถานีวิทยุ 97 Mazz Radio และ 106.5 Yesterday เพื่อให้ความรู้เรื่องสาเหตุ ปัจจัยเสี่ยง และเทคโนโลยีตรวจคัดกรองโรคมะเร็งปอดด้วยการเอกซเรย์คอมพิวเตอร์แบบใช้ปริมาณรังสีต่ำ ซึ่งจะช่วยค้นพบโรคได้ในระยะเริ่มต้น อันจะช่วยวางแผนการรักษาได้อย่างทันท่วงที พร้อมส่งเสริมให้ตรวจคัดกรองสุขภาพประจำปี

Read more

ศูนย์กระดูกและข้อ โรงพยาบาลกรุงเทพภูเก็ต จัดกิจกรรมฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการการช่วยเหลือนักท่องเที่ยวที่ประสบอุบัติเหตุทางน้ำ

ศูนย์กระดูกและข้อ โรงพยาบาลกรุงเทพภูเก็ต โดยแพทย์หญิงทยาภัทร บุญเกษม ศัลยแพทย์กระดูกและข้อ พร้อมด้วยพยาบาลวิชาชีพ จัดกิจกรรมฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการการช่วยเหลือนักท่องเที่ยวที่ประสบอุบัติเหตุทางน้ำ ประกอบด้วย การปฐมพยาบาลและการเคลื่อนย้ายผู้ที่ได้รับการบาดเจ็บบริเวณกระดูกและข้อต่อตลอดจนกระดูกสันหลังหัก แก่ผู้ประกอบการเรือสปีดโบ๊ท มัคคุเทศก์ และนักศึกษา เพื่อให้ความรู้ที่ถูกต้องอันจะช่วยเหลือผู้ประสบเหตุได้อย่างมีประสิทธิภาพ ณ ร้านอาหารกันเอง 2

Read more

สมาคมสตรีนักธุรกิจและวิชาชีพแห่งประเทศไทย – ภูเก็ต ร่วมกับโรงพยาบาลกรุงเทพภูเก็ต แถลงข่าวความร่วมมือตามโครงการสตรีไทยห่วงใยสุขภาพ ตอน มะเร็ง รู้ไว หายได้

สมาคมสตรีนักธุรกิจและวิชาชีพแห่งประเทศไทย – ภูเก็ต ร่วมกับโรงพยาบาลกรุงเทพภูเก็ต แถลงข่าวความร่วมมือตามโครงการสตรีไทยห่วงใยสุขภาพ ตอน มะเร็ง รู้ไว หายได้ เพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในวโรกาสวันสตรีไทย 1 สิงหาคม และวันแม่แห่งชาติ 12 สิงหาคม รณรงค์ให้ผู้หญิงไทยมีสุขภาพดีและห่างไกลโรคมะเร็ง

Read more

โรงพยาบาลสิริโรจน์ (Siriroj International Hospital) ขอเชิญสุภาพสตรีที่สนใจ ร่วมกิจกรรม Smart Lady Stop Cancer

โรงพยาบาลสิริโรจน์ (Siriroj International Hospital) ขอเชิญสุภาพสตรีที่สนใจ ร่วมกิจกรรม Smart Lady Stop Cancer ในวันพฤหัสบดีที่ 1 สิงหาคม 2562 เวลา 13.30 – 15.00 น. ณ ลานกิจกรรมชั้น 2 อาคาร 5

Read more
Page 1 of 2412345...1020...Last »