Title Pharmacy Thanks Day 2020 พร้อม ยกระดับและพัฒนา มาตรฐานทางวิชาชีพเภสัชกรรม สู่ชุมชน

          เมื่อวันที่ 9 ก.พ.63 เวลา 18.30 น. นายณัฐพล สุขโหตุ เภสัชกร บริษัท ไตเติ้ล เภสัช จำกัด  ได้จัดงาน Title Pharmacy Thanks Day 2020 ณ สยามนิรมิต จังหวัดภูเก็ต โดยมี นายเรวัติ อารีรอบ ผู้ช่วยเลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข เป็นประธานในพิธี รวมถึง นายสมนึก ฮาเล็ม หัวหน้ากลุ่มงานคุ้มครองผู้บริโภค สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดภูเก็ต ผู้แทน นายแพทย์ ธนิศ เสริมแก้ว นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดภูเก็ต พร้อมด้วย ผู้ประกอบการร้านยา สื่อมวลชน และ แขกผู้มีเกียรติเข้าร่วมงานคับคั่ง

          นายเรวัติ อารีรอบ ผู้ช่วยเลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข  กล่าวถึง รู้สึกยินดีและเป็นเกียรติอย่างยิ่งที่ได้มาเป็นประธานในพิธีเปิดงาน Title Pharmacy Thanks Day 2020 นับเป็นครั้งแรกของจังหวัดภูเก็ต ที่มีการรวมตัวกันของผู้ประกอบการร้านยา และได้มีการจัดประชุมเสวนา ถ่ายทอดความรู้ แลกเปลี่ยนความคิดเห็น จนกระทั่งงานเลี้ยง ซึ่งขอชื่นชมและขอบคุณผู้บริหารของไตเติ้ลเภสัชที่จัดงานเพราะเป็นที่ทราบกันดีอยู่แล้วว่า ช่วงเวลาที่ผ่านมา พวกเราที่ทำงานด้านสาธารณสุขประสบปัญหาอะไรกันมาบ้าง ข่าวที่ออกไป อันส่งผลกระทบต่อการท่องเที่ยวของเราทั้งสิ้น จนกระทั่งถึงวันนี้ ยังเชื่อว่า พวกเราได้มีโอกาสที่จะช่วยกัน เป็นการยกระดับและพัฒนา มาตรฐานทางวิชาชีพเภสัชกรรมชุมชนต่างๆ อาทิเช่น มาตรฐาน “วิธีปฏิบัติทางเภสัชกรรมชุมชน Good Pharmacy Practice หรือ GPP ตลอดจนเพิ่มพูนความรู้ความสามารถของบุคลากรร้านยาและยังเป็นสื่อกลางในการสื่อสารไปยังร้านค้าต่างๆ ตามที่สำนักงานอาหารและยา รวมทั้งสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดได้กำหนดไว้ ทั้งนี้ ยังเป็นการคืนกำไรให้กับชาวภูเก็ตและใกล้เคียงให้มีความมั่นใจ ที่จะได้รับประสิทธิภาพและความปลอดภัยจากการใช้ยา การดูแลสุขภาพของตนเอง และครอบครัวในเบื้องต้นผ่านทางร้านยาต่อไป

         ส่วนทางด้าน นายสมนึก ฮาเล็ม หัวหน้ากลุ่มงานคุ้มครองผู้บริโภค สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดภูเก็ต ผู้แทน นายแพทย์ ธนิศ เสริมแก้ว นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดภูเก็ต ได้กล่าว แสดงความยินดีต้อนรับ การเข้าสู่งาน Title Pharmacy Thanks Day 2020 เป็นที่ทราบกันดีอยู่แล้วว่าสุขภาพเป็นเรื่องสำคัญและจำเป็นโดยเฉพาะการดูและรักษาในเวลาที่เราเจ็บไข้ไม่สบายดังจะเห็นได้จากสถานการณ์การของโรคระบาดในปัจจุบัน การรวมตัวกันของผู้ประกอบการร้านยา โดยมี ร้านไตเติ้ลเภสัช เป็นผู้นำนั้น เป็นนิมิตรหมายที่ดี รวมถึงยังได้มีการจัดประชุมเสวนา แลกเปลี่ยนความรู้ ความคิดเห็นกันในช่วงบ่ายที่ผ่านมา  มีการออกร้านของผู้ประกอบการต่างๆ ในงานนี้ขอขอบคุณทุกคนที่มีส่วนช่วยทำให้การยกระดับและพัฒนามาตรฐานทางวิชาชีพเภสัชกรรม ให้เกิดขึ้นในชุมชนต่างๆ ซึ่งประโยชน์ที่ตามมาก็เพื่อพวกเราทุกคน ยังเป็นการสร้างความเชื่อมั่นให้กับนักท่องเที่ยว พร้อมกับกอบกู้สถานการณ์ต่างๆให้ดีขึ้น

           ส่วน นายณัฐพล สุขโหตุ  เภสัชกร บริษัท ไตเติ้ล เภสัช จำกัด  หรือ ร้านไตเติ้ลเภสัช ได้กล่าวว่า  สำหรับ Title Pharmacy  กว่า 6 ปี ที่เปิดให้บริการมา จึงกลายมาเป็นงานในวันนี้ และ เพื่อเพิ่มพูนความรู้ความสามารถของบุคลากรร้านยา กว่า 600 กว่าร้านนี้ ยังช่วยเป็นสื่อกลางในการสื่อสารไปยังร้านค้าที่เป็นลูกค้าของร้านไตเติ้ลเภสัช  ซึ่งการจัดกิจกรรมในครั้งนี้ มีทั้งในด้านความรู้ทางโรคและทางยา ผ่านทางการจัดนิทรรศการแสดงสินค้าและการบรรยายวิชาการ รวมถึง ยังเป็นการช่วยยกระดับและพัฒนามาตรฐานทางวิชาชีพเภสัชกรรมในชุมชนต่างๆ อาทิเช่น มาตรฐาน “วิธีปฏิบัติทางเภสัชกรรมชุมชน Good Pharmacy Practice หรือ GPP “ เพื่อให้ร้านยาลูกค้าของร้านไตเติ้ลเภสัชมีมาตรฐาน ตามที่สำนักงานอาหารและยา รวมทั้งสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดได้กำหนดไว้ ทั้งนี้ เพื่อให้ประชาชนชาวภูเก็ตและจังหวัดใกล้เคียง มีความมั่นใจ ได้รับประสิทธิภาพและความปลอดภัยจากการใช้ยาการดูแลสุขภาพของตนเองและครอบครัวในเบื้องต้นผ่านทางร้านยา

        นอกจากนี้ เพื่อเป็นการขอบคุณทุกแรงสนับสนุนจากลูกค้าของร้านไตเติ้ลเภสัช ที่ทำให้เราพัฒนามาจนถึงทุกวันนี้ และยังจะเปิดโอกาสรับฟังความคิดเห็น คำแนะนำต่างๆจากพี่ๆ เพื่อนๆ วิชาชีพ ในวงการร้านยา มาปรับใช้ และพัฒนาบริการของทางร้าน และเป็นแรงสนับสนุนกลับไปยังพันธมิตรของพวกเราเติบโตและเกื้อกูลกัน บนพื้นฐานการดูแลสุขภาพให้ชาวบ้านประชาชนชาวภูเก็ตและจังหวัดใกล้เคียง นายณัฐพล ได้กล่าวทิ้งท้ายในที่สุด

 

————————————————-
#Phuket #Thailand #กินไหนดีภูเก็ต #มีเดียภูเก็ต #ข่าวภูเก็ต #ท่องเที่ยวภูเก็ต #อาหารภูเก็ต #ช้อปปิ้งภูเก็ต #โรงแรมภูเก็ต #อสังหาฯภูเก็ต #เศรษฐกิจภูเก็ต www.phuketprice.com #ภูเก็ตไพรซ์