กตป.กสทช. ลงพื้นที่ รับฟังความคิดเห็นสาธารณะ (Public Hearing) ผลการปฏิบัติงานด้านกิจการโทรคมนาคม จังหวัดภูเก็ต

 กตป.กสทช. ลงพื้นที่ รับฟังความคิดเห็นสาธารณะ (Public Hearing)

ผลการปฏิบัติงานด้านกิจการโทรคมนาคม จังหวัดภูเก็ต

                  เมื่อวันที่ 21 กุมภาพันธ์ 63 เวลา 09.00 น. ที่ผ่านมา ณ ห้องบอลรูม 1 โรงแรมรอยัล ภูเก็ต ซิตี้  (Royal Phuket City Hotel)  จังหวัดภูเก็ต พันเอก ดร.พีรวัส พรหมกลัดพะเนาว์ กรรมการติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงาน ด้านกิจการโทรคมนาคม เป็นประธานเปิดโครงการติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงาน ด้านกิจการโทรคมนาคม ประจำปี 2562 ซึ่งจัดขึ้นโดย สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง  มีตัวแทนจากภาครัฐและเอกชน และประชาชนทั่วไปเข้าร่วมรับฟังและแสดงความคิดเห็นกว่า 200 คน

 


                 พันเอก ดร.พีรวัส พรหมกลัดพะเนาว์ กรรมการติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงาน ด้านการกิจการโทรคมนาคม (กตป.) กล่าวว่า  กตป.มีกำหนดการลงพื้นที่รับฟังความคิดเห็นสาธารณะ เพื่อติดตามและประเมินผลการ ปฏิบัติงาน ด้านกิจการโทรคมนาคม ประจำปี 2562 ทั้งหมด 5 จังหวัด 5 ภาค ซึ่งภาคตะวันตก ได้เลือกจังหวัดภูเก็ต โดยเปิดให้ผู้ที่มีส่วนได้เสียในด้านกิจการโทรคมนาคมแสดงความคิดเห็นในหัวข้อ 1. การจัดสรรคลื่นความถี่ 5G 2. การร่วมมือกับภาครัฐในการบริการด้านโทรคมนาคมอันเป็นประโยชน์แก่สังคม 3. ความคืบหน้าในการวางแผนเลขหมายโทรศัพท์ประจำที่ และโทรศัพท์เคลื่อนที่ของสำนักงาน กสทช. 4. การดำเนินงานท่อร้อยสายใต้ดิน เพื่อปรับเปลี่ยนระบบสายไฟฟ้าอากาศเป็นสายไฟฟ้าใต้ดิน ซึ่งการประชุมนี้ เพื่อเป็นการรวบรวมข้อมูลจากผู้ประกอบกิจการ และผู้บริโภคในพื้นที่ เพื่อให้การประเมินการดำเนินงานของ กสทช. ตั้งอยู่บนพื้นฐานข้อเท็จจริงและข้อมูลต่างๆ และเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลอย่างสูงสุด


               ทั้งนี้ ข้อมูลที่ได้ทั้งหมดในวันนี้ ทางสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง  จะรวบรวมสรุปศึกษาและวิเคราะห์ ซึ่งจะสะท้อนให้เห็นถึงผลการปฏิบัติงานของ สำนักงานคณะกรรมการ กิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (กสทช.) และเลขาธิการ กสทช. ที่ เกี่ยวข้องกับการดำเนินงานต่างๆ ของสำนักงาน กสทช. ในปีพ.ศ. 2562 ที่ผ่านมา