“กยศ. รวมใจปันโลหิตต่อชีวิตเพื่อนมนุษย์ ปีที่ 10”

“กยศ. รวมใจปันโลหิตต่อชีวิตเพื่อนมนุษย์ ปีที่ 10”

                มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต โดยกองพัฒนานักศึกษา สำนักงานอธิการบดี ร่วมกับกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา (กยศ.) / ภาคบริการโลหิตแห่งชาติจังหวัดภูเก็ต และเหล่ากาชาดจังหวัดภูเก็ต สภากาชาดไทย จัดกิจกรรม “กยศ. รวมใจปันโลหิตต่อชีวิตเพื่อนมนุษย์ ปีที่ 10” เพื่อถวายพระพรแด่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา ทรงหายจากพระอาการประชวร และมีพระพลานามัยสมบูรณ์แข็งแรงโดยเร็ว ในการนี้มี นายณรงค์ วุ่นซิ้ว ผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต เป็นประธานในพิธี เปิดกรวยกระทงดอกไม้ ถวายแจกันดอกไม้ กล่าวคำถวายพระพรชัยมงคล และลงนามถวายพระพร โดยมี อาจารย์ ดร.มานพ ชาชิโย รองอธิการบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษา และเทคโนโลยีดิจิทัล นางบุญวันดี วุ่นซิ้ว นายกเหล่ากาชาดจังหวัดภูเก็ต นางสาวนันทวัน วงศ์ขจรกิตติ รองผู้จัดการกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา ผู้บริหาร บุคลากร นักศึกษา และแขกผู้มีเกียรติเข้าร่วม ณ ห้องประชุมขุนเลิศโภคารักษ์ ศูนย์ประชุมอันดามันพรรณราย มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต

               สำหรับ กิจกรรม “กยศ.รวมใจปันโลหิตต่อชีวิตเพื่อนมนุษย์” นั้น กำหนดจัดขึ้นระหว่างวันที่ 27-30 มกราคม 2566 ซึ่งกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา ได้ดำเนินการจัดกิจกรรมบริจาคโลหิตอย่างต่อเนื่อง ซึ่งในปีนี้ได้จัดขึ้นเป็นปีที่ 10 มีวัตถุประสงค์ เพื่อปลูกจิตสำนึกสาธารณะ พร้อมส่งเสริมค่านิยมจิตอาสาให้แก่นักเรียน นิสิต นักศึกษาที่ได้รับโอกาสจากกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา ได้มีส่วนร่วมในการตอบแทนสังคม ด้วยการจัดกิจกรรมบริจาคโลหิต เพื่อสนับสนุนการจัดหาโลหิตให้แก่ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติสภากาชาดไทย และสถานพยาบาล สำหรับการนำไปใช้รักษาพยาบาลและช่วยเหลือผู้ป่วย ในปีงบประมาณ 2566 ทั้งนี้ผู้สนใจสามารถร่วมบริจาคโลหิตได้ตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่ 30 มกราคม 2566 ตั้งแต่เวลา 09.00 น.-15.00 น. ณ ห้องประชุมขุนเลิศโภคารักษ์ ศูนย์ประชุมอันดามันพรรณราย มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต