กรมอนามัยจับมือทีเส็บ นำร่อง.ภูเก็ตขับเคลื่อน มาตรการ 3 สร้าง เตรียมพร้อมเปิดรับ นักท่องเที่ยวต่างชาติ

กรมอนามัยจับมือทีเส็บ นำร่อง.ภูเก็ตขับเคลื่อน มาตรการ 3 สร้าง เตรียมพร้อมเปิดรับ นักท่องเที่ยวต่างชาติ

 

          กรมอนามัยกระทรวงสาธารณสุข ร่วมกับ สำนักงานส่งเสริมการจัดประชุมและนิทรรศการองค์การมหาชน หรือ (ทีเส็บ) และ จังหวัดภูเก็ต ดำเนินการขับเคลื่อนมาตรการ 3 สร้างชวนสถานประกอบการกิจการกิจกรรมต่างๆร่วมกันสร้างมาตรฐานด้านความปลอดภัยและสร้างความมั่นใจประชาชนในการป้องกันโควิด 19 รองรับการเปิดเมืองต้อนรับนักท่องเที่ยวทั้งในประเทศและต่างประเทศพร้อมกระตุ้นทุก สถานประกอบการประเมินตนเองผ่าน Thai Stop covid Plus เพิ่มมากขึ้น

             วันที่​ 5 เม.ย.64​ เวลา 12.30 น. ณ​ ร้าน WOO ถ.ถลาง ต.ตลาดใหญ่ อ.เมืองภูเก็ต นายแพทย์สุวรรณชัย วัฒนายิ่งเจริญชัย อธิบดีกรมอนามัย พร้อมด้วย นายปิยพงศ์ ชูวงศ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต และ นางศุภวรรณ ตีระรัตน์ รองผู้อำนวยการ สายงานพัฒนา และนวัตกรรม สำนักงานส่งเสริมการจัดประชุม และนิทรรศการ (องค์การมหาชน) หรือ ทีเส็บ ร่วมกันแถลงข่าว การขับเคลื่อนมาตรการ “3 สร้าง”ชวนสถานประกอบการ กิจการ กิจกรรมต่างๆ ร่วมกันสร้างมาตรฐานด้านความปลอดภัยและสร้างความมั่นใจประชาชนในการป้องกัน covid-19 รองรับการเปิดเมืองต้อนรับนักท่องเที่ยวทั้งในประเทศและต่างประเทศพร้อมกระตุ้นทุก สถานประกอบการประเมินตนเองผ่าน Thai Stop Covid Plus โดยมี นายแพทย์บัญชา ค้าของ รองอธิบดีกรมอนามัย นายแพทย์กู้ศักดิ์ กู้เกียรติกูล นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดภูเก็ต เจ้าหน้าที่สาธารณสุข​ สื่อมวลชน​ เข้าร่วม

        นายแพทย์สุวรรณชัย วัฒนายิ่งเจริญชัย อธิบดีกรมอนามัย กล่าวว่า การขับเคลื่อนมาตรการ “เปิดเมืองปลอดภัย จัดงานไมซ์มั่นใจ ได้มาตรฐาน “ เตรียมความพร้อมการเดินทางและการท่องเที่ยวในจังหวัดภูเก็ต ว่าจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด 19 ที่ผ่านมา ประเทศไทยสามารถควบคุมการแพร่ระบาดให้เชื้อโรคอยู่ในวงจำกัดทำให้รัฐบาลได้มีมาตรการผ่อนคลายในหลายพื้นที่ พร้อมทั้งวางแนวทางลดจำนวนวันกักตัวของนักท่องเที่ยวกรณีที่ได้รับการฉีดวัคซีนหรือตรวจเชื้อก่อนเข้าประเทศส่งผลให้สถานประกอบการต่างๆสามารถดำเนินการได้ภายใต้มาตรการควบคุมและป้องกัน covid-19 ของกระทรวงสาธารณสุข ซึ่งถือเป็นการกระตุ้นพร้อมทั้งขับเคลื่อนเศรษฐกิจการจัดประชุมและการท่องเที่ยวของประเทศไทยแต่สิ่งที่สำคัญคือการสร้างความมั่นใจให้กับประชาชนและนักท่องเที่ยวตั้งแต่การคัดกรองการเดินทางข้ามจังหวัดทั้งทางอากาศทางบกและทางเรือโดยโหลด Application “หมอชนะ” และแสดง เมื่อเจ้าหน้าที่เรียกตรวจ การลงทะเบียนออนไลน์ผ่าน WWW.GOPHUGET.COM แจ้งข้อมูลในการเดินทางในจังหวัดและคัดกรองวัดอุณหภูมิ

         นอกจากนี้​ ได้เตรียมความพร้อมของสถานประกอบการต่างๆในพื้นที่ให้ปลอดภัยโดยกรมอนามัยร่วมกับภาคีเครือข่ายภาครัฐและเอกชนสมาคมองค์กรต่างๆขับเคลื่อนมาตรการ “3 สร้าง” ได้แก่ สร้างมาตรฐานสร้างความปลอดภัยสร้างความมั่นใจผ่านแพลตฟอร์ม Thai Stop covid Plus (TSC+) ซึ่งเป็นเครื่องมือสำหรับผู้ประกอบการกิจการกิจกรรมต่างๆช่วยสร้างความมั่นใจกับประชาชน

โดยมีกรอบแนวคิดหลัก 3 ส่วน​ คือ
1.ผู้ประกอบการยกระดับมาตรฐานกิจการด้วยการลงทะเบียนศึกษาแนวทางและดำเนินการประเมินตนเองและรับใบประกาศรับรองตนเอง(E-certificate) พร้อมคิวอาร์โค้ดให้ประชาชนตรวจสอบ
2.เจ้าพนักงานรัฐใช้ข้อมูลสถานประกอบการในการกำกับประเมินผ่านระบบ
3.ประชาชนตรวจสอบการปฏิบัติตามมาตรการโดยสแกนคิวอาร์โค้ด

          นอกจากนี้​ นายแพทย์สุวรรณชัย ได้กล่าวต่ออีกว่า ถึงแม้ว่าสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด 19 โดยรวมจะดีขึ้นได้ทุกภาคส่วนยังคงเฝ้าระวังเชิงรุกอย่างต่อเนื่องพร้อมทั้งขอความร่วมมือประชาชนยังคงปฏิบัติตามมาตรการความปลอดภัยและสุขอนามัยที่ดีตลอดเวลาด้วยการสวมหน้ากากเว้นระยะห่างมันล้างมือหลีกเลี่ยงไปในที่แออัดและดูแลรักษาความสะอาดของสถานที่สถานบริการต่างๆ ให้ถูกสุขลักษณะอยู่เสมอซึ่งจากข้อมูลการติดตามผลการประเมินรับรองตนเองของสถานประกอบกิจการผ่านแบบฟอร์ม Thai Stop covid Plus ตั้งแต่วันที่ 14 ธันวาคม 2563 ถึงวันที่ 8 มีนาคม 2561 พบว่า มีสถานประกอบกิจการสถานบริการประเมินรับรองตนเองจำนวนทั้งหมด 18,694 แห่ง สามารถดำเนินการตามมาตรฐานได้ตามเกณฑ์ร้อยละ 84.40 จึงขอความร่วมมือทุกสถานประกอบการประเมินตนเอง ผ่านแพลตฟอร์ม Thai Stop covid Plus และพัฒนาให้ผ่านเกณฑ์เพิ่มมากขึ้นเพื่อสร้างความมั่นใจด้านความปลอดภัยโรคโควิด 19 ให้กับผู้ใช้บริการ

        ส่วนด้าน​ นางศุภวรรณ​ ตีระรัตน์​ รองผู้อำนวยการสายงานพัฒนาและตรวจสอบการจัดประชุมและเตียง (แอพพลิเคชั่น) กล่าวว่าทีเส็บได้ร่วมกับกรมปกจัดโครงการ “เปิดเมืองปลอดภัยจัดงานไมซ์ได้ปกติ” เพื่อเตรียมความพร้อมในเรื่องความปลอดภัย​ การสร้างความมั่นใจและสร้างด้วยวิธีการเดินทางเข้ามาของกิจกรรมในรูปแบบของไมซ์​ โดยกำหนดให้ภูเก็ตนำร่อง​ จะมีการโรดโชว์อีก 5 จังหวัด​ อาทิเชียงใหม่​ อุดรธานี​ ขอนแก่น​ และกรุงเทพฯและพัทยา​ เพื่อสร้างทั้ง 3 ด้าน​ ตั้งแต่เรื่องของการเดินทางในบ้านรวมถึงแหล่งท่องเที่ยวชุมชน​ ซึ่งมีกลุ่มเป้าหมายทั้งที่เป็นตลาดต่างประเทศที่เป็นผู้ใหญ่ในรูปแบบของการประชุมสมาชิกและการให้พนักงานหลังจากที่ภูเก็ตเปิดเมืองในวันที่ 1 ก.ค. 64​ นี้​ ที่พักนานอย่างน้อย 4 วันถึง 2 สัปดาห์โดยกลุ่มแรกที่แจ้งแล้วว่าจะเข้ามาประชุมในประเทศไทยที่กรุงเทพฯในเดือนต. ค. นี้คือการจัดประชุมนำร่องระดับโลกที่ความเป็นระหว่างที เส็บกับททท.

         ส่วนทางด้าน นายปิยพงศ์ ชูวงศ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต ได้กล่าวถึง ในส่วนจังหวัดภูเก็ตขอขอบคุณรัฐบาลกระทรวงสาธารณสุขที่เลือกจังหวัดภูเก็ตเป็น 1 ใน 10 จังหวัด ของการจัดกิจกรรมเพื่อแสดงถึงความปลอดภัยในการจัดกิจกรรมไมซ์ ทั้งนี้จังหวัดภูเก็ตเป็นจังหวัดที่เป็นผู้นำด้านการท่องเที่ยวและ กิจกรรมไมซ์ ขณะนี้จังหวัดภูเก็ตได้แสดงศักยภาพในการบริหารจัดการการเร่งฉีดวัคซีนให้กับประชาชนเพื่อเตรียมความพร้อมในการเปิดเมืองและการส่งเสริมอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว และขอยืนยันว่าจังหวัดภูเก็ตพร้อมที่จะเปิดเมืองด้วยความปลอดภัยสู่การเป็นเมืองไหมที่มีมาตรฐาน

          ขณะที่ นายแพทย์กู้ศักดิ์ กู้เกียรติกูล นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดภูเก็ต กล่าวว่า แม้สถานการณ์โควิด 19 ในพื้นที่จังหวัดภูเก็ต จะมีสถานการณ์ที่ดีขึ้นไม่มีผู้ติดเชื้อ แต่ยังคงต้องขอความร่วมมือพี่น้องประชาชนปฏิบัติตามมาตรการของกระทรวงสาธารณสุขในการป้องกันการแพร่ระบาดของโควิด 19 คือการเว้นระยะห่างสวมหน้ากากอนามัย เพื่อความปลอดภัยจากเชื้อโควิด 19