กลุ่มงานอนามัยสิ่งแวดล้อมและชีวอนามัย ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมกิจการ พร้อมให้คำแนะนำ ย้ำผู้ประกอบการใช้แพลทฟอร์ม THAI STOP  COVID อย่างเคร่งคัด

กลุ่มงานอนามัยสิ่งแวดล้อมและชีวอนามัย

ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมกิจการ พร้อมให้คำแนะนำ

ย้ำผู้ประกอบการใช้แพลทฟอร์ม THAI STOP  COVID อย่างเคร่งคัด

 

                 เมื่อวันที่ 27 พฤษภาคม 2563 ที่ผ่านมา กลุ่มงานอนามัยสิ่งแวดล้อมและชีวอนามัย สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดภูเก็ต นำโดยนายผดุงเกียรติ อุทกเสนีย์ รองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดภูเก็ต หัวหน้ากลุ่มงาน เจ้าหน้าที่สาธารณสุข พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตเทศบาลตำบลศรีสุนทร เทศบาลตำบลเทพกระษัตรี องค์การบริหารส่วนตำบลเทพกระษัตรีและองค์การบริหารส่วนตำบลไม้ขาว ร่วมลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมกิจการที่ผ่อนปรนตามมาตรฐานกิจการและกิจกรรม เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ตามมาตรฐาน สะอาด ปลอดภัย ป้องกันโรค COVID-19 เพื่อเป็นต้นแบบของกิจการที่ผ่อนปรนตามมาตรฐานกิจการและกิจกรรม ในการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 โดยประกอบด้วย

                1.กิจกรรมด้านเศรษฐกิจและการดำเนินชีวิต ประเภทสวนอาหาร ศูนย์อาหาร โรงอาหาร ประเภทห้างสรรพสินค้า ศูนย์การค้า คอมมูนิตี้มอลล์ และประเภทร้านค้าปลีก/ค้าส่ง หรือตลาดค้าส่งขนาดใหญ่

                2.กิจกรรมด้านการออกกำลังกาย การดูแลสุขภาพ หรือสันทนาการ ประเภทสนามกอล์ฟหรือสนามฝึกซ้อมกอล์ฟ

                นอกจากนี้ มีการแนะนำและเน้นย้ำให้ผู้ประกอบการใช้แพลทฟอร์ม THAI STOP  COVID ในการประเมินตนเองอย่างเคร่งครัดในการปฏิบัติตามมาตรการในการดำเนินการ จากการลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมกิจการและกิจกรรมต่างๆในครั้งนี้ อาทิ มินิมาร์ทซุปเปอร์ชิปสาขาเมืองใหม่ ต.เทพกระษัตรี สาขาท่าเรือ และสาขาบ้านพอน ต.ศีรสุนทร ตลาดแม่สมปอง ต.ศรีสุนทร ร้านอาหารหมี่ต้นโพธิ์ ต.เทพกระษัตรี สนามกอล์ฟ บลูแคนย่อน คันทรีคลับ ต.ไม้ขาว ร้าน Asterisk Espresso ต.ตลาดเหนือ  และ Premium Outlet Phuket  ซึ่งผู้ประกอบการส่วนใหญ่ มีการปฏิบัติมาตรการเพื่อป้องกันโรคโควิด19 และสร้างความมั่นใจให้กับผู้ใช้บริการตามแพลทฟอร์ม THAI STOP  COVID อย่างเคร่งครัด