กลุ่มงานเภสัชกรรมฯ ติดตามและตรวจสอบความเรียบร้อยการลำเลียงวัคซีนโควิด-19 ล็อตที่สองของเดือนเมษายน 2564 จำนวน 50,000 โดส เข้าสู่คลัง

กลุ่มงานเภสัชกรรมฯ ติดตามและตรวจสอบความเรียบร้อยการลำเลียงวัคซีนโควิด-19
ล็อตที่สองของเดือนเมษายน 2564
จำนวน 50,000 โดส เข้าสู่คลัง

          วันที่​ 5 เม.ย.64​ ที่ผ่านมา ที่คลังยาและเวชภัณฑ์ โรงพยาบาลวชิระภูเก็ต นายแพทย์เฉลิมพงษ์ สุคนธผล ผู้อำนวยการโรงพยาบาลวชิระภูเก็ต พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่กลุ่มงานเภสัชกรรมฯ ได้ร่วมติดตามและตรวจสอบความเรียบร้อยการลำเลียงวัคซีนโควิด-19 ล็อตที่สองของเดือนเมษายน 2564 จำนวน 50,000 โดส เข้าสู่คลังและระบบการจัดเก็บวัคซีน ภายในห้องควบคุมอุณหภูมิมาตรฐานหลังจากได้รับล็อตแรกเมื่อวันที่ 31 มีนาคม 2564 จำนวน 50,000 โดส ทำให้จังหวัดภูเก็ตได้รับวัคซีนครบ จำนวน 100,000 โดส ตามแผนการกระจายวัคซีนโควิด-19 ของรัฐบาล

         ซึ่งในล๊อตนี้มีการจัดเก็บไว้ที่คลังยาโรงพยาบาลวชิระภูเก็ต จำนวน 30,000 โดส และจัดเก็บไว้ที่คลังยาโรงพยาบาลถลาง จำนวน 20,000 โดส ก่อนจะลำเลียงไปตามจุดบริการฉีดวัคซีนทั้ง 5 จุด ที่สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดภูเก็ตได้จัดเตรียมไว้ ประกอบด้วย
1. บริเวณอาคารเอ็กซ์เทอร์มินอล ท่าอากาศยานภูเก็ต
2. ศูนย์การค้าจังซีลอน ป่าตอง
3. โรงแรมอังสนา ลากูน่า ภูเก็ต
4. อาคารยิมเนเซียม 4000 ที่นั่ง ศูนย์กีฬาสะพานหิน และ
5. โรงแรมภูเก็ต ออร์คิด รีสอร์ท แอนด์ สปา

          นายแพทย์เฉลิมพงษ์ สุคนธผล ผู้อำนวยการโรงพยาบาลวชิระภูเก็ต กล่าวว่า สำหรับวัคซีนจำนวน 50,000 โดสดังกล่าว เป็นของเดือนเมษายน 2564 จำนวน 100,000 โดส ซึ่งก่อนหน้านี้ เมื่อวันที่ 31 มีนาคมได้รับมาแล้ว 50,000 โดส และทยอยฉีดให้กับประชาชนกลุ่มเป้าหมายไปแล้ว ส่วนของการบริหารจัดการวัคซีนหลังจากนี้ ตามแผนงานที่วางไว้จะดำเนินการให้แล้วเสร็จก่อนสงกรานต์

         ดังนั้น จะต้องเพิ่มการฉีดในจุดบริการทั้ง 5 จุด ให้ได้รวมวันละประมาณ 10,000 โดส จากเดิมที่ฉีดได้รวมวันละ 7,000 โดส เพื่อให้เพียงพอต่อจำนวนวัคซีน และให้สามารถฉีดได้ทันตามกำหนดเวลาที่วางไว้ โดยหลังจากนี้ในเดือนพฤษภาคมและมิถุนายน 2564 จังหวัดภูเก็ตจะได้การจัดสรรวัคซีนโควิด-19 อีกเดือนละ 300,000 โดส เพื่อให้คนภูเก็ตได้รับวัคซีนครบตามจำนวนที่ตั้งไว้ คือ 466,000 กว่าคน จากวัคซีนที่ภูเก็ตขอไป 930,000 กว่าโดส เพื่อให้คนภูเก็ตมีภูมิคุ้มกันหมู่ ในการเปิดรับนักท่องเที่ยวชาติที่ได้รับวัคซีนแล้วเช่นกัน โดยไม่ต้องมี​ที่คลังยาและเวชภัณฑ์ โรงพยาบาลวชิระภูเก็ต