กลุ่มนิสิตเก่ามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ทั่วประเทศกว่า 10,000 คนร่วมจัดกิจกรรมเดิน–วิ่ง 80 ปี มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ (มก.) (80th KU RUN) แบบ Virtual Run โดยในภูเก็ตจัดงานที่เขื่อนบางวาด กะทู้ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างโรงพยาบาลเกษตรศาสตร์

กลุ่มนิสิตเก่ามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ทั่วประเทศกว่า 10,000 คนร่วมจัดกิจกรรมเดิน–วิ่ง 80 ปี

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ (มก.) (80th KU RUN) แบบ Virtual Run โดยในภูเก็ตจัดงานที่เขื่อนบางวาด กะทู้

โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างโรงพยาบาลเกษตรศาสตร์

                       เมื่อวันอาทิตย์ที่ 15 มกราคม 2565 เวลา 6.30 น. ณ เขื่อนบางวาด กะทู้ นายสหพัฒน์ งานสถิล ประธานกลุ่มนิสิตเก่ามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ภูเก็ต จัดกิจกรรมเดิน–วิ่ง 80 ปี มก. (80th KU RUN) พร้อมกับหลายวิทยาเขตทั่วประเทศ

                    นายสหพัฒน์ กล่าวว่า “กิจกรรม เดิน–วิ่ง 80 ปี มก. เป็นการจัดงานโดยมี นิสิตเก่า นิสิตปัจจุบัน บุคลากร ประชาชน และเครือข่าย สมาคมนิสิตเก่ามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ (ส.มก.) จำนวนกว่า 10,000 คน เข้าร่วมกิจกรรมพร้อมกันทั่วประเทศ

                นับเป็นการจัดกิจกรรมเดิน-วิ่ง พร้อมกัน 15 สนามเป็นครั้งแรก และการวิ่งแบบ Virtual Run ของ KU RUN โดยที่ภูเก็ตจัดที่เขื่อนบางวาดในระยะทาง 6.5 กิโลเมตร พร้อมกับการเก็บขยะและพบปะในกลุ่มพี่น้องมหาวิทยาลัย เพื่อแสดงออกถึงพลังความรัก ความสามัคคีของลูกสีเขียวมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครอบครัวเกษตรศาสตร์และประชาชน ที่มาร่วมกันเฉลิมฉลองเนื่องในโอกาสครบรอบ 80 ปี แห่งการสถาปนามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2566 และเพื่อนำเงินรายได้หลังหักค่าใช้จ่าย สนับสนุนคณะแพทยศาสตร์และโรงพยาบาลมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

                  รายได้หลังหักค่าใช้จ่าย สนับสนุนคณะแพทยศาสตร์และโรงพยาบาลมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ซึ่งได้รับการสนับสนุนและความร่วมมืออย่าง ดียิ่งจากมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เครือข่ายนิสิตเก่า ส.มก. ครอบครัว มก. นักวิ่งเพื่อสุขภาพ สื่อมวลชน และผู้สนับสนุนทุกภาคส่วน