ขายอาคารพาณิชย์ 3 ชั้น 2 คูหา จำนวน 8 ห้องนอนหลัก, 1 ห้องนอนรวม และ 1 ห้องนอนต่อเติม สุพิชฌาย์ ชิโนเกาะแก้ว 8 ทำเลที่ดีที่สุดย่านเกาะแก้ว ราคาตั้งขาย 17 ล้านบาท ต่อเติมและตกแต่งเรียบร้อยแล้ว