คณะผู้บริหาร อบจ.ภูเก็ต ร่วมพิธียกเสาโกเต้ง งานประเพณีถือศีลกินผัก จ.ภูเก็ต

คณะผู้บริหาร อบจ.ภูเก็ต ร่วมพิธียกเสาโกเต้ง งานประเพณีถือศีลกินผัก จ.ภูเก็ต

               เมื่อวันที่ 5 ตุลาคม 2564 เวลา 16.00 น. ณ ศาลเจ้าจุ้ยตุ่ยเต้าโบ้เก้ง ซอยภูธร ถนนระนอง ตำบลตลาดเหนือ อำเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต นายเรวัต อารีรอบ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ต พร้อมด้วย นายทิวัตถ์ สีดอกบวบ รองนายก อบจ.ภูเก็ต นพ.บัญชา ค้าของ รองประธานคณะกรรมการบริหารโรงพยาบาล อบจ.ภูเก็ต และที่ปรึกษาพิเศษนายก อบจ.ภูเก็ต นายนิวิฐ อุ๋ยชินกรรม ที่ปรึกษานายก อบจ.ภูเก็ต นายสุทธิรักษ์ ศรีจาด คณะทำงานนโยบายด้านสาธารณสุข อบจ.ภูเก็ต และนายพิพัฒน์ ยั่งยืน สมาชิกสภา อบจ.ภูเก็ต อำเภอเมือง เขต 5 เข้าร่วมพิธียกเสาโกเต้ง อัญเชิญตะเกียง 9 ดวง ขึ้นสู่ยอดเสา ซึ่งเป็นสัญลักษณ์เริ่มต้นงานประเพณีถือศีลกินผักจังหวัดภูเก็ต โดย นายณรงค์ วุ่นซิ้ว ผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต เป็นประธานในพิธี ซึ่งมี นายพิเชษฐ์ ปาณะพงศ์ และนายปิยพงศ์ ชูวงศ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต หน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน และประชาชน เข้าร่วม

            สำหรับประเพณีถือศีลกินผักจังหวัดภูเก็ต จัดขึ้นระหว่างวันที่ 6 – 14 ตุลาคม 2564 โดยในปีนี้ จังหวัดภูเก็ตคุมเข้มมาตรการป้องกันโรคโควิด-19 ให้แต่ละศาลเจ้าจัดพิธีการเป็นการภายใน ลดขั้นตอนพิธีกรรมเท่าที่จำเป็น หากมีพิธีกรรมต้องออกนอกสถานที่ใช้ขบวนรถแทนการเดินเท้า ลดจำนวนม้าทรงและพี่เลี้ยง ให้ประทับทรงเท่าที่จำเป็น งดการแสดงอภินิหารของม้าทรง ซึ่งม้าทรงและพี่เลี้ยงผู้ปฏิบัติงานในศาลเจ้า ต้องได้รับวัคซีนครบสองเข็ม และต้องตรวจ ATK ก่อนเริ่มวันถือศีลกินผัก 1 วัน และตรวจครั้งที่ 2 ในวันที่ 5 ของการถือศีลกินผัก  โดยทุกศาลเจ้ามีมาตรการป้องกันและควบคุมโรคโควิด-19 ตามคำสั่งจังหวัดภูเก็ตอย่างเคร่งครัด ทั้งนี้ องค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ต ได้สนับสนุนประเพณีถือศีลกินผักจังหวัดภูเก็ต ประจำปี 2564 โดยมอบข้าวสาร จำนวน 4,150 กิโลกรัมให้กับศาลเจ้าต่างๆ ในจังหวัดภูเก็ต พร้อมมอบชุดตรวจ ATK จำนวน 12,000 ชุด ผ่านสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดภูเก็ต เพื่อส่งต่อให้กับศาลเจ้า ใช้ในการตรวจคัดกรองในช่วงประเพณีถือศีลกินผักจังหวัดภูเก็ตด้วย