คณะผู้บริหาร อบจ.ภูเก็ต ขอบคุณและให้กำลังใจบุคลากรประจำศูนย์ฉีดวัคซีนโควิด-19

คณะผู้บริหาร อบจ.ภูเก็ต ขอบคุณและให้กำลังใจบุคลากรประจำศูนย์ฉีดวัคซีนโควิด-19

             เมื่อวันที่ 20 กรกฎาคม 2564 เวลา 17.00 น. นายเรวัต อารีรอบ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ต พร้อมด้วย นายทิวัตถ์ สีดอกบวบ รองนายก อบจ.ภูเก็ต นายไพฑูลย์ ศิลปวิสุทธิ์ ที่ปรึกษานายก อบจ.ภูเก็ต ดร.บุญศุภภะ ตัณฑัยย์ คณะทำงานนโยบายด้านการศึกษา นายชัยยศ ปัญญาไวย์ คณะทำงานนโยบายด้านกฎหมาย นางสาวชุติมา สนิทเปรม รองปลัด อบจ. ลงพื้นที่ ณ ศูนย์ฉีดวัคซีน อบจ.ภูเก็ต บริเวณโรงแรมภูเก็ตเมอร์ลิน อำเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต เพื่อขอบคุณและให้กำลังใจเจ้าหน้าที่ทางการแพทย์ และจิตอาสา ที่ปฏิบัติงานให้บริการฉีดวัคซีนป้องกันโควิด-19 เข็มที่ 2 ให้แก่พี่น้องประชาชน ในระหว่างวันที่ 8 – 20 กรกฎาคม 2564 พร้อมร่วมร้องเพลง “ดอกไม้ให้คุณ” ซึ่งบรรยายกาศเป็นไปอย่างอบอุ่น