คณะแพทย์ พยาบาล และสหสาขาวิชาชีพ โรงพยาบาลกรุงเทพภูเก็ต ให้การสนับสนุนภาครัฐ ออกบริการฉีดวัคซีนโควิด 19 ณ โรงแรมอังสนา ลากูนา ภูเก็ต

         คณะแพทย์ พยาบาล และสหสาขาวิชาชีพ โรงพยาบาลกรุงเทพภูเก็ต ให้การสนับสนุนภาครัฐ ออกบริการฉีดวัคซีนโควิด 19 ณ โรงแรมอังสนา ลากูนา ภูเก็ต และท่าอากาศยานนานาชาติภูเก็ต เพื่อสร้างภูมิคุ้มกันแก่ประชาชนและเป็นการเตรียมความพร้อมเปิดจังหวัดรับนักท่องเที่ยว อันจะช่วยกระตุ้นเศรษฐกิจของจังหวัด เมื่อเร็ว ๆ นี้