ครบรอบการดำเนินงาน 33 ปี ศูนย์ควบคุมการบินภูเก็ต

ครบรอบการดำเนินงาน 33 ปี ศูนย์ควบคุมการบินภูเก็ต

             วันที่ 16 กรกฎาคม 2564 นายเกียรติศักดิ์ ชูทอง ผู้อำนวยการศูนย์ควบคุมการบินภูเก็ต เป็นประธานฯ เนื่องในโอกาสคล้ายวันครบรอบการดำเนินงาน 33 ปี ศูนย์ควบคุมการบินภูเก็ต ( รับโอนเมื่อ 16 กรกฎาคม 2531) เป็นการภายในหน่วยงาน โดยมีตัวแทนพนักงานศูนย์ควบคุมการบินภูเก็ตจากทุกส่วนงาน เพื่อลดการรวมผู้คนจำนวนมาก ซึ่งเป็นมาตรการป้องกันโรคติดเชื้อไวรัส COVID-19

            โดยในช่วงเช้าได้สักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ บริเวณโดยรอบบริเวณสนามบินภูเก็ต อาทิ พระพุทธบารมีสามัคคีมงคล (พระประจำ บริษัท วิทยุการบินแห่งประเทศไทย จำกัด) พระมหาอุปคุต พระภูมิเจ้าที่ ศาลปู่รวม จากนั้นร่วมพิธีทำบุญเจริญพระพุทธมนต์ โดยมีพระครูสัทธาวราภิยุต เจ้าอาวาสวัดมงคลวราราม (วัดในยาง) และพระภิกษุสงฆ์ จำนวน 5 รูป เพื่อความเป็นสิริมงคลแก่หน่วยงาน และเป็นขวัญกำลังใจแก่ผู้ปฏิบัติงานและครอบครัว ณ ห้องประชุมใหญ่ บริษัท วิทยุการบินแห่งประเทศไทย จำกัด (ศูนย์ควบคุมการบินภูเก็ต)