คะแนนเลือกตั้ง 2562 จ.ภูเก็ต เขต 1 และเขต 2 (อย่างไม่เป็นทางการ)

         ผู้อำนวยการสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดภูเก็ต เผย คะแนนการเลือกตั้งอย่างไม่เป็นทางการ จังหวัดภูเก็ต มีผู้มาใช้สิทธิรวมร้อยละ 71.70

         นายณัฐวรรธน์ วงศ์อิสรภาพ ผู้อำนวยการสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดภูเก็ต เปิดเผยว่า จากการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแบบแบ่งเขตของจังหวัดภูเก็ต สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดได้นับคะแนนอย่างไม่เป็นทางการแล้ว พบว่าจังหวัดภูเก็ตทั้ง 2 เขตเลือกตั้ง มีผู้มีสิทธิเลือกตั้งทั้งหมด 294,233 คน มีผู้มาใช้สิทธิรวม 210,966 คน คิดเป็นร้อยละ 71.70 ของผู้มีสิทธิทั้งหมด โดยลงคะแนนเป็นบัตรดี 199,611 คะแนน บัตรเสีย 8,231 คะแนน และไม่ประสงค์ลงคะแนน 6,056 คะแนน แบ่งเป็นผู้มาใช้สิทธิในเขต 1 จำนวน 102,446 คน จากผู้มีสิทธิ 144,722 คน และผู้ใช้สิทธิจากเขต 2 จำนวน 108,500คน จากผู้มีสิทธิ 149,511 คน

         ส่วนพรรคการเมืองที่ได้คะแนนสูงที่สุด ในเขต 1 คือ นายสุทา ประทีป ณ ถลาง ผู้สมัครหมายเลข 17 จากพรรคพลังประชารัฐ ได้คะแนนทั้งสิ้น 32,338 คะแนน อันดับ 2 คือ นายเรวัต อารีรอบ หมายเลข 13 จากพรรคประชาธิปัตย์ ได้คะแนน 25,194 และอันดับที่ 3 นายวิศิษฐ์ อนันต์ศิริภัณฑ์ ผู้สมัครหมายเลข 8 จากพรรคอนาคตใหม่ ได้ 22,599 คะแนน

         เขต 2 ผู้สมัครที่ได้รับคะแนนมากที่สุด คือ นายนัทธี ถิ่นสาคู ผู้สมัครหมายเลข 2 จากพรรคพลังประชารัฐ ได้คะแนนทั้งสิ้น 27,267 คะแนน อันดับ 2 นายชัยยศ ปัญญาไวย จากพรรคประชาธิปัตย์ ได้คะแนน 23,958คะแนน และอันดับ 3 นายศุภณัฐ เลื่องลือ ผู้สมัครหมายเลข 6 จากพรรคอนาคตใหม่ ได้คะแนนรวม 19,963 คะแนน


#Phuket
#Thailand
#กินไหนดีภูเก็ต
#มีเดียภูเก็ต
#ข่าวภูเก็ต
#ท่องเที่ยวภูเก็ต
#อาหารภูเก็ต
#ช้อปปิ้งภูเก็ต​
#โรงแรมภูเก็ต​
#อสังหาฯภูเก็ต​
#เศรษฐกิจ​ภูเก็ต​
#www.phuketprice.com
#ภูเก็ตไพรซ์