งานประเพณีถือศีลกินผักภูเก็ตได้ไปต่อ รอเสนอ ศบค.จังหวัดเคาะ

งานประเพณีถือศีลกินผักภูเก็ตได้ไปต่อ รอเสนอ ศบค.จังหวัดเคาะ

              จัดได้แล้ว งานประเพณีถือศีลกินผักภูเก็ต ร่วมสืบสานวัฒนธรรม ภายใต้มาตรการป้องกันและควบคุมโควิดระบาด เน้นปลอดโรค คนเข้าร่วมพิธีกรรม แม่ครัว ม้าทรง ที่ศาลเจ้าจะต้องตรวจหาเชื้อโควิดทุก 3 วัน รอ ศบค.จังหวัดเคาะอีกครั้ง

               เมื่อวันที่ 14 ก.ย.64 ที่ห้องประชุมคอซิมบี้ ศาลากลางจังหวัดภูเก็ต นายณรงค์ วุ่นซิ้ว ผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต นายปิยะพงค์ ชูวงศ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต ประชุมร่วมกับหัวหน้าส่วนราชการจังหวัดภูเก็ต และ ตัวแทนจากศาลเจ้าต่างๆ เพื่อหารือแนวทางการจัดงานประเพณีถือศีลกินผักจังหวัดภูเก็ต ซึ่งเป็นประเพณีที่สืบทอดกันมาอย่างยาวนาน รวมทั้งมาตรการป้องกันและควบคุมโรคโควิดที่กำลังระบาดอยู่ในขณะนี้ โดยที่ประชุมได้ข้อสรุป ว่า ในปีนี้ทางศาลเจ้าต่าง ๆ ยังสามารถจังงานประเพณีถือศีลกินผักได้ แต่เป็นการจัดภายใต้มาตรการป้องกันโรคระบาด

               โดยนายปิยพงศ์ กล่าวภายหลังการประชุม ว่า จากการประชุมหารือร่วมกับกับตัวแทนศาลเจ้าต่างๆในส่วนของจังหวัดภูเก็ตซึ่งมีกว่า 30 แห่ง ในวันนี้ได้ข้อสรุปที่จะนำเสนอคณะกรรมการควบคุมโรคติดต่อแล้ว โดยให้ทางวัฒนาธรรมจังหวัดจัดทำเป็นข้อกำหนดและแนวทางการปฏิบัติขึ้นมา โดยประมวลจากข้อเสนอของทางศาลเจ้า ซึ่งเป็นที่ทราบกันดีอยู่แล้วว่าวานประเพณีถือศีลกินผักจังหวัดภูเก็ต เป็นประเพณีเก่าแก้ที่สืบทอดกันมาอย่างยาวนาน และเป็นที่รู้จักของทั้งคนไทยและชาวต่างชาติจากทั่วโลก ประเพณีดังกล่าวมีความสำคัญต่อจังหวัดภูเก็ตและคนในจังหวัดภูเก็ตเป็นอย่างมาก

                สำหรับ​ การจัดงานประเพณีถือศีลกินผักนั้น เห็นว่ายังคงจัดต่อไปได้ แต่ในส่วนของการจัดงานในปีนี้ กำหนดไว้ วันที่ 6 -14 ต.ค. 64 ซึ่งเป็นห้วงที่มีการแพร่ระบาดของโรคโควิด เพราะฉะนั้นการจัดงานดังกล่าวจึงต้องมาร่วมกันหามาตรการการจัดงานให้มีความปลอดภัย และ ร่วมสืบทอดประเพณีวัฒนธรรม โดยมาตรการที่ร่วมกันกำหนดในวันนี้จะประกอบไปด้วย 3 เรื่อง คือ เรื่องของการประกอบพิธีกรรมตามประเพณีที่กำหนดไว้ ทุกศาลเจ้ายังสามารถประกอบพิธีกรรมได้เหมือนเดิม แต่จะต้องปรับลดในเรื่องของคนที่เข้าร่วมพิธีกรรมที่จะต้องลดจำนวนให้น้อยลง และจะต้องคำนึงถึงเรื่องของการเว้นระยะห่าง คนที่เข้าร่วมจะต้องมีการจำกัดจำนวนคน สถานที่ไหว้พระ และเรื่องอื่นๆจะต้องปรับลดตามปริมาณ ผู้ที่เข้าร่วมพิธี และปฏิบัติงานในศาลเจ้าทุกคนจะต้องตรวจหาเชื้อโควิดทุก 3 วัน

              นอกจากนั้น​ ในเรื่องของโรงครัว การทำอาหารเพื่อแจกจ่ายให้กับผู้ที่เข้าร่วมประเพณีถือศีลกินผัก ถือว่าเป็นหัวใจสำคัญอีกอย่างหนึ่งของงานประเพณีถือศีลกินผัก ซึ่งในส่วนของสาธารณสุขได้วางมาตรการเบื้องต้นในเรื่องของการเปิดโรงครัวของศาลเจ้าต่าง ๆ ไว้ แล้วทั้งเรื่องของการป้องกันและการควบคุมโรค ในส่วนของของป้องกันนั้นให้จำกัดจำนวนแม่ครัวที่ทำอาหาร จะต้องมีการตรวจหาเชื้อโควิดทุก 3 วัน เรื่องของความสะอาด ไม่เปิดให้ทานอาหาร และอื่นๆ ส่วนเรื่องของการควบคุมโรคนั้นหาดตรวจพบว่ามีแม่ครัวติดเชื้อโควิดจะต้องส่งตัวไปรักษา และกักตัวผู้สัมผัสใกล้ชิด 14 วัน ต้องเปลี่ยนแม่ครัวชุดใหม่เข้าไปทำงานแทนภายหลังปิดทำความสะอาดโรคครัวอย่างน้อย 1 วัน

              กรณีการเปิดร้านค้าแผงลอย บริเวณรอบๆศาลเจ้า ซึ่งมีเป็นประจำทุกปี ในปีนี้จะต้องปฏิบัติตามมาตรการที่เข้มข้นเพื่อป้องกันการแพร่ระบาด โดยทั้งหมดจะนำเสนอในการประชุม ศบค.จังหวัดภูเก็ตเพื่อพิจารณาต่อไป