จังหวัดภู​เก็ต… ประชุมหารือเตรียมความพร้อม เปิดรับนักท่องเที่ยวต่างชาติ​ โดยไม่ต้องกักตัว ตั้งแต่วันที่ 1 กรกฎาคม 2564​ นี้

จังหวัดภู​เก็ต… ประชุมหารือเตรียมความพร้อม
เปิดรับนักท่องเที่ยวต่างชาติ​ โดยไม่ต้องกักตัว
ตั้งแต่วันที่ 1 กรกฎาคม 2564​ นี้

         วันที่​ 5​ มิ.ย.64​ ที่ห้องประชุมคอซิมบี้ ศาลากลางจังหวัดภูเก็ต นายณรงค์ วุ่นซิ้ว ผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต พร้อมด้วยรองผู้ว่าฯ หัวหน้าส่วนราชการ ผู้นำท้องถิ่นและท้องที่ที่เกี่ยวข้องกับการเปิดเมืองภูเก็ต (Phuket Sandbox) ประชุมหารือเรื่อง การเตรียมความพร้อมเปิดรับนักท่องเที่ยวต่างชาติโดยไม่ต้องกักตัว ตั้งแต่วันที่ 1 กรกฎาคม 2564 ครั้งที่ 2/2564 กับนายยุทธศักดิ์ สุภสร ผู้ว่าการการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) และผู้ว่าฯ ททท. ผ่านระบบวีดิทัศน์ทางไกล เพื่อหารือแนวทางการปฏิบัติตามแผนเปิดรับนักท่องเที่ยวต่างชาติดังกล่าว

       หลังจากที่ประชุมศูนย์บริหารสถานการณ์เศรษฐกิจจากผลกระทบการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (ศบศ.) เห็นชอบในหลักการ แนวทางการเปิดรับนักท่องเที่ยวต่างชาติที่ได้รับการฉีดวัคซีนแล้วจากประเทศที่มีความเสี่ยงต่ำและปานกลางของจังหวัดภูเก็ต (Phuket Sandbox) ตามข้อเสนอของการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) ที่จะมีกำหนดดำเนินการในวันที่ 1 กรกฎาคม 2564

        นายณรงค์ วุ่นซิ้ว ผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต กล่าวภายหลังการประชุมว่า หลังจากที่ ศบศ.มีมติรับในหลักการ Phuket Sandbox ทำให้มีความชัดเจนในด้านต่างๆ มากขึ้น ทางจังหวัดจึงได้เชิญหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในส่วนของภาคราชการ ผู้นำท้องถิ่นและท้องที่ ประชุมร่วมกับผู้ว่าฯ ททท.

        นอกจากการนำเสนอผลการประชุม ศบศ.แล้ว ทางภูเก็ต ได้มีการนำเสนอความพร้อมของหน่วยงานต่างๆ เพื่อรองรับการเปิดเมืองในวันที่ 1 กรกฎาคมนี้ และในบางเรื่องที่จะต้องอาศัยความร่วมมือจากหน่วยงานในส่วนกลางด้วย

           ประเด็นที่มีการหารือกัน อาทิ การเข้า-ออกด่านต่างๆ เนื่องจากขณะนี้ด่านที่ได้มาตรฐานมากที่สุด คือ ทางอากาศหรือสนามบิน ดังนั้นจะต้องยกระดับมาตรฐานด่านเข้าออกทางบกและทางน้ำ เพื่อควบคุมกำกับผู้ที่จะเดินทางเข้า-ออกให้ทั่วถึง, การจัดทำระบบติดตามตัว, การควบคุมจำนวนผู้ติดเชื้อ ตั้งแต่กลางเดือนที่ผ่านมาตัวเลขผู้ติดเชื้อรายใหม่ของจังหวัดภูเก็ตอยู่ที่เลขตัวเดียว และมีการเฝ้าระวังเพื่อไม่ให้เกิดคลัสเตอร์ใหม่ขึ้นอีก, เร่งระดมฉีดวัคซีนโควิด-19 ให้กับประชากรตามเป้าหมายที่กำหนด คือ ร้อยละ 70 เพื่อให้เกิดภูมิคุ้มกันหมู่ เป็นต้น

          ทั้งนี้​ เพราะเราไม่อยากให้มีการระบาดระลอกใหม่ และเป็นโรคที่นำเข้ามาภายนอก ซึ่งทุกฝ่ายมีความกังวล แม้แต่นักท่องเที่ยวชาวไทยด้วยกันเองก็ตาม ทั้งนี้คาดว่าจะใช้เวลาอีกประมาณ 1 สัปดาห์เพื่อคุยในรายละเอียดให้มีความชัดเจนมากขึ้น นายณรงค์ กล่าวทิ้งท้าย