จัดหางานภูเก็ตจัดกิจกรรมนัดพบแรงงานย่อย “PHUKET JOB FAIR 2022” เพื่อแก้ไขปัญหาการขาดแคลนแรงงาน โดยเฉพาะภาคธุรกิจบริการและการท่องเที่ยว ที่ส่งผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดโรคโควิด-19

จัดหางานภูเก็ตจัดกิจกรรมนัดพบแรงงานย่อย “PHUKET JOB FAIR 2022”

เพื่อแก้ไขปัญหาการขาดแคลนแรงงาน โดยเฉพาะภาคธุรกิจบริการและการท่องเที่ยว

ที่ส่งผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดโรคโควิด-19

               เมื่อวันที่​ 27​ ธันวาคม​ 2565​ ที่ลานกิจกรรมพับบลิค เฮ้าส์ (หน้า KFC) ชั้น 1 ศูนย์การค้าเซ็นทรัลเฟสติวัล ภูเก็ต นายดนัย สุนันทารอด รองผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต เป็นประธานเปิดโครงการนัดพบแรงงาน กิจกรรมนัดพบแรงงานย่อย ประจำปีงบประมาณ 2566 โดยมี นางสาวบุณยวีร์ ไขว้พันธุ์ รองอธิบดีกรมการจัดหางาน นายพิชิต สิงห์ทองคำ จัดหางานจังหวัดภูเก็ต หัวหน้าส่วนราชการสังกัดกระทรวงแรงงาน นายจ้าง สถานประกอบการ และ ประชาชน เข้าร่วม

               นายพิชิต สิงห์ทองคำ จัดหางานจังหวัดภูเก็ต กล่าวว่าสำนักงานจัดหางานจังหวัดภูเก็ตจัดกิจกรรมนัดพบแรงงานย่อย “PHUKET JOB FAIR 2022” โดยได้รับความร่วมมือจากศูนย์การค้า เซ็นทรัลเฟสติวัล ภูเก็ต รวมทั้งนายจ้างสถานประกอบการ ซึ่งการจัดงานในครั้งนี้ทำให้ผู้มาสมัครงานมีโอกาสเลือกตำแหน่งงานที่ตรงกับความรู้ความสามารถ ความถนัดของตนเอง เป็นการอำนวยความสะดวก และประหยัดเวลาที่จะสมัครงาน โดยได้มีการสัมภาษณ์งานกับนายจ้างโดยตรง จำนวน 25 แห่ง มีตำแหน่งงานว่างในจังหวัดภูเก็ต มากกว่า 1,000 อัตรา และสำนักงานจัดหางานจังหวัดภูเก็ต ได้รับสมัครงานแทนนายจ้าง จํานวนกว่า 120 แห่ง ตำแหน่งงานว่าง มากกว่า 2,000 อัตรา ทั้งนี้ ได้เปิดลงทะเบียนให้ผู้ที่มีความต้องการไปทำงานต่างประเทศอีกด้วย สอดรับกับปัญหาการขาดแคลนแรงงานที่หลายภาคส่วนได้ร่วมกันบูรณาการแก้ไข เพื่อลดปัญหาการขาดแคลนแรงงาน ในพื้นที่จังหวัดภูเก็ต

                “สำหรับปัญหาการขาดแคลนแรงงานในพื้นที่ จังหวัดภูเก็ตเป็นผลมาจากสถานการณ์ การท่องเที่ยวจังหวัดภูเก็ตกลับมาฟื้นตัวอย่างต่อเนื่องหลังจากมีการเปิดประเทศเต็มรูปแบบ ขณะนี้มีนักท่องเที่ยวต่างชาติเดินทางผ่านสนามบิน ประมาณ 8,000 คนต่อวัน โดยคาดว่าในช่วงเดือนสุดท้ายของปี 2565 และต้นปี 2566 จะมีจำนวนนักท่องเที่ยวเพิ่มมากขึ้น นอกจากนี้สัดส่วนของนักท่องเที่ยวชาวไทยเพิ่มขึ้นเมื่อเทียบกับปี 2562 อยู่ที่ร้อยละ 41.34 ซึ่งการขยายตัวของภาคการท่องเที่ยว ส่งผลทำให้สถานประกอบการมีความต้องการจ้างงานเพิ่มขึ้น หลายแห่งเกิดปัญหาการขาดแคลนแรงงาน โดยเฉพาะกิจการในภาคธุรกิจโรงแรมการท่องเที่ยวภาคบริการและอื่นๆที่เกี่ยวข้อง จากการสำรวจข้อมูลของสำนักงานจัดหางานจังหวัดภูเก็ตพบว่ามีสถานประกอบการในจังหวัดภูเก็ตมีความต้องการจ้างงาน จำนวน 1,423 แห่ง 17,173 อัตรา กิจการที่มีความต้องการมากเป็นอันดับแรกคือประเภทธุรกิจโรงแรม ที่พัก รองลงมาเป็นภาคธุรกิจการบริการ และประเภทธุรกิจค้าส่งค้าปลีก ตามลำดับ ตำแหน่งงานที่มีความต้องการมากที่สุดพนักงานต้อนรับส่วนหน้า รองลงมาพนักงานบริการอาหารและเครื่องดื่ม พนักงานนวดสปา ตามลำดับ”นายพิชิตกล่าวและว่า

                สำนักงานจัดหางานจังหวัดภูเก็ต ขอเชิญชวนคนหางานและผู้ประสงค์ที่จะทำงานจากทั่วประเทศ เข้ามาทำงานกับสถานประกอบการในจังหวัดภูเก็ตซึ่งท่านจะได้รับค่าจ้างในอัตราที่สูง ซึ่งจังหวัดภูเก็ตเป็นจังหวัดที่มีอัตราค่าจ้างขั้นต่ำอยู่ที่ 354 บาท จัดอยู่ในกลุ่มอัตราสูงสุดเท่ากับจังหวัดชลบุรีและระยอง และยังจะได้ค่าตอบแทน สวัสดิการอื่นๆ จากการทำงาน

              โดยคนหางานที่สนใจสามารถลงทะเบียนสมัครงานได้ที่ ในแพลตฟอร์ม “ไทยมีงานทำ” หรือติดต่อได้ที่สำนักงานจัดหางานจังหวัดภูเก็ต โทร 076219660 ต่อ 11-12 หรือโทร 0 8364 1999 0