ตัวแทนคณะผู้บริหารโรงพยาบาลกรุงเทพภูเก็ต รับประกาศเกียรติคุณจากคุณตรีนุช เทียนทอง รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ในฐานะผู้สนับสนุนกิจกรรม R-PHUKET FASHION WEEK 2021 เชื่อมโยงการศึกษา “Education Studio”

          คุณกัตติกา รักดี ผู้จัดการศูนย์การรักษาต่อเนื่อง (Continuum of Care Center) เป็นตัวแทนคณะผู้บริหารโรงพยาบาลกรุงเทพภูเก็ต รับประกาศเกียรติคุณจากคุณตรีนุช เทียนทอง รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ในฐานะผู้สนับสนุนกิจกรรม R-PHUKET FASHION WEEK 2021 เชื่อมโยงการศึกษา “Education Studio” สู่อุตสาหกรรมการท่องเที่ยวระดับโลก เพื่อสร้างผู้เรียนเป็นผู้ประกอบการมืออาชีพ ตอบรับเปิดเมืองภูเก็ต Phuket Sandbox ตลอดจนร่วมออกบูธแนะนำเทคโนโลยีการดูแลผู้ป่วยเฉพาะบุคคลผ่านระบบสารสนเทศ (Internet of Medical Thing, IoMT) ภายใต้ชื่อบริการ CareConnect แก่น้อง ๆ นักศึกษาและผู้เข้าร่วมงาน เมื่อวันที่ 1 กรกฎาคม 2564 ที่ผ่านมา