ต้อนรับเที่ยวบินปฐมฤกษ์สายการบิน Spring Airline เที่ยวบินที่ 9C8667 เส้นทางการบิน เซี่ยงไฮ้ – ภูเก็ต (SHA – HKT) นำนักท่องเที่ยว จำนวน 181 คน เดินทางมายังจังหวัดภูเก็ต