ทต.ศรีสุนทร จัดการแข่งขันวิ่ง “หรอยเพลย์ ศรีสุนทรมินิมาราธอน @ สเปเซี่ยล”

ทต.ศรีสุนทร จัดการแข่งขันวิ่ง “หรอยเพลย์ ศรีสุนทรมินิมาราธอน @ สเปเซี่ยล”

วันนี้(1/5/65) ที่สวนนวมินทรราชา 87 พรรษา(ขุมน้ำบางมะรวน) นายบัญชา ธนูอินทร์ นายอำเภอถลาง เป็นประธานในพิธีเปิดการแข่งขันวิ่ง หรอยเพลย์ ศรีสุนทรมินิมาราธอน @ สเปเซี่ยล โดยมีนายเฉลิมพล เกิดทรัพย์ นายกเทศมนตรีตำบลศรีสุนทร คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล หัวหน้าส่วนราชการ กำนัน ผู้ใหญ่บ้านตลอดจนผู้เข้าร่วมทำการแข่งขันร่วมในพิธีเปิดครั้งนี้

               นายเฉลิมพล เกิดทรัพย์ นายกเทศมนตรีตำบลศรีสุนทร กล่าวว่า เทศบาลตำบลศรีสุนทร ในฐานะองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นรูปแบบหนึ่งที่มีภารกิจ อำนาจหน้าที่ในการพัฒนาท้องถิ่นมีส่วนเกี่ยวข้อง สนับสนุนส่งเสริมการพัฒนาคุณภาพชีวิต และความเป็นอยู่ของประชาชนในทุกๆด้านให้มีคุณภาพชีวิตที่ดี กินดี อยู่ดี แก่พี่น้องประชาชนในท้องถิ่นของตน การที่เทศบาลตำบลศรีสุนทร ได้ดำเนินการจัดการแข่งขันงานวิ่ง หรอยเพลย์ ศรีสุนทรมินิมาราธอน@ สเปเชี่ยลในครั้งนี้ ถือว่าเป็นโอกาสสำคัญเป็นการเน้นย้ำถึงบทบาทอำนาจหน้าที่ในการสนับสนุนส่งเสริมกิจกรรมด้านสุขภาพพลานามัย การออกกำลังกายของประชาชน ผลสำเร็จที่เป็นประโยชน์ที่สำคัญอีกประการหนึ่งก็คือ การจัดการแข่งขัน หรอยเพลย์ ศรีสุนทรมินิมาราธอน@ สเปเชี่ยล แสดงให้เห็นถึงความร่วมมือร่วมใจอันดีของพี่น้องประชาชนในเขตเทศบาลตำบลศรีสุนทร และหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง

                 นายเฉลิมพล กล่าวอีกว่า ในการจัดการแข่งขันในครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อเปิดโอกาสให้เกิดความรักใคร่ เป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกัน และเป็นการส่งเสริมการออกกำลังกายอย่างต่อเนื่อง

               สำหรับการแข่งขันวิ่งได้มีการแบ่งออกเป็น 2 ประเภท 19 รุ่น โดยมีผู้สมัครเข้าร่วมทั้งสิ้น 700 คน ดังนี้ ประเภทฟันรัน ระยะทาง 5.0 กิโลเมตร จำนวน 8 รุ่น แบ่งเป็น ชาย 4 รุ่น หญิง 4 รุ่น ประเภทมินิมาราธอน ระยะทาง 10.5 กิโลเมตร จำนวน 11 รุ่น แบ่งเป็น ชาย 6 รุ่น หญิง 5 รุ่น ซึ่งการจัดการแข่งขันในครั้งนี้ เทศบาลตำบลศรีสุนทรได้ร่วมกับชมรมเดินวิ่งเพื่อสุขภาพตำบลศรีสุนทร พร้อมทั้งได้รับการสนับสนุนจากหน่วยงานอื่นๆ ได้แก่ ชมรมวิ่งไข่มุกอันดามัน ซึ่งร่วมเป็นคณะกรรมการตัดสิน สถานีตำรวจภูธรอำเภอถลางสนับสนุบช่วยเหลืออำนวยความสะดวกในด้านการจราจรตลอดจนสถานประกอบการ และพี่น้องประชาชนที่ได้เข้าร่วมการแข่งขันในวันนี้