ทต.ศรีสุนทร จัดฝึกอบรมอาชีพ“การทำผ้ามัดย้อม”แก่ประชาชนในตำบลศรีสุนทร

ทต.ศรีสุนทร จัดฝึกอบรมอาชีพ“การทำผ้ามัดย้อม”แก่ประชาชนในตำบลศรีสุนทร

เมื่อวันที่ 12/11/2564 ที่ศาลาอเนกประสงค์หมู่ที่ 2 นายเฉลิมพล เกิดทรัพย์ นายกเทศมนตรีตำบลศรีสุนทรเป็นประธานเปิด โครงการฝึกอบรมอาชีพทุกอาชีพแก่ประชาชนในตำบลศรีสุนทร “การทำผ้ามัดย้อม” โดยมี นางสาวเสาวลักษณ์ จงหวัง รษก.ผอ.กองสวัสดิการสังคม เจ้าหน้าที่เทศบาล วิทยาการและผู้เข้าอบรมจำนวน 30 คนเข้าร่วม

           นายเฉลิมพล เกิดทรัพย์ นายกเทศมนตรีตำบลศรีสุนทร กล่าวว่าจังหวัดภูเก็ตเป็นเมืองแห่งการท่องเที่ยว มีสถานที่ท่องเที่ยวและธรรมชาติที่สามารถดึงดูดนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและต่างประเทศให้หลั่งไหลเข้ามาในจังหวัดฯ ส่งผลให้เกิดการหมุนเวียนของเศรษฐกิจภายในจังหวัดภูเก็ต แต่ในปัจจุบัน เกิดสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือโรคโควิด 19 ทำให้ประชากรทั่วประเทศ รวมทั้งประชากรที่อาศัยอยู่ในจังหวัดภูเก็ต เกิดปัญหาการว่างงานจำนวนมาก

               นายกฯ กล่าวอีกว่า เทศบาลตำบลศรีสุนทร ได้ตระหนักสถานการณ์ดังกล่าวที่เกิดขึ้น ทั้งยังตระหนักถึงความสำคัญในการส่งเสริมการฝึกและพัฒนาอาชีพ เพื่อให้ประชาชนในพื้นที่ฯ มีองค์ความรู้ และสามารถนำองค์ความรู้นั้นมาดำเนินกิจการในการผลิตสินค้าหรือบริการ เพื่อสร้างรายได้และสามารถนำไปหล่อเลี้ยงชีวิตของตนและครอบครัวในสถานการณ์ดังกล่าว ตลอดไปจนถึงสามารถนำความรู้ไปต่อยอดให้เกิดความยั่งยืนแก่ชุมชนได้