ททท. ต้อนรับคณะนักท่องเที่ยวจีนจากเที่ยวบินปฐมฤกษ์สายการบิน 9 Air เส้นทางกุ้ยหยาง-ภูเก็ต คาดหวังเป้าหมายนักท่องเที่ยวจีน 5 ล้านคน ในปี 2566

ททท. ต้อนรับคณะนักท่องเที่ยวจีนจากเที่ยวบินปฐมฤกษ์สายการบิน 9 Air

เส้นทางกุ้ยหยาง-ภูเก็ต คาดหวังเป้าหมายนักท่องเที่ยวจีน 5 ล้านคน ในปี 2566

 

                วันที่ 14 มีนาคม 2566 เวลา 15.40 น.การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) สำนักงานภูเก็ต ร่วมกับจังหวัดภูเก็ตและผู้ประกอบการท่องเที่ยวพันธมิตร จัดพิธีต้อนรับเที่ยวบินปฐมฤกษ์ AQ1201 ของสายการบิน 9 Air (ไนน์แอร์) บินตรงจากเมืองกุ้ยหยาง มายังท่าอากาศยานนานาชาติภูเก็ต โดยมีปลัดจังหวัดภูเก็ต นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด ผู้บริหารและผู้แทนจาก ททท. สำนักงานภูเก็ต รองผู้อำนวยการท่าอากาศยานภูเก็ต และสมาคมธุรกิจการท่องเที่ยวจังหวัดภูเก็ต ให้การต้อนรับคณะนักท่องเที่ยวอย่างอบอุ่น พร้อมมอบของที่ระลึก

               นายเลิศชาย หวังตระกูลดี ผู้อำนวยการ ททท. สำนักงานภูเก็ต กล่าวว่า “ด้วยความร่วมมือของ ททท. สำนักงานคุนหมิง และ สายการบิน 9 Air ผลักดันเที่ยวบินบินตรงจากเมืองกุ้ยหยางเดินทางมายังจังหวัดภูเก็ตภายหลังจากวิกฤตโควิด-19 ที่ผ่านมา และหลังจากกระทรวงวัฒนธรรมและการท่องเที่ยวแห่งสาธารณรัฐประชาชนจีนออกประกาศให้นักท่องเที่ยวสามารถเดินทางออกนอกประเทศได้ตั้งแต่วันที่ 9 มกราคม 2566 ที่ผ่านมา และอนุญาตให้บริษัทนำเที่ยวจัดกรุ๊ปทัวร์นำนักท่องเที่ยวชาวจีนเดินทางออกเที่ยวต่างประเทศได้ โดยเริ่มต้นนำร่องใน 20 ประเทศ ซึ่งประเทศไทยเป็น 1 ใน 20 ประเทศดังกล่าว ทั้งนี้ การเปิดเที่ยวบินสายการบิน 9 Air แบบบินประจำ สัปดาห์ละ 3 เที่ยวบิน (วันอังคาร วันพฤหัสบดี และวันเสาร์) ขนาด 180 ที่นั่ง”

              “สำหรับเที่ยวบินปฐมฤกษ์ AQ1201 ในวันนี้ เกิดจากการดำเนินกิจกรรมส่งเสริมตลาดระหว่าง ททท. สำนักงานคุนหมิง ร่วมกับบริษัทนำเที่ยวพันธมิตร 5 ราย จัดทำแพ็กเกจทัวร์เสนอขายราคาประมาณ 4,000 – 8,000 หยวน มีจำนวนนักท่องเที่ยวชาวจีนเดินทางเกือบเต็มลำ (172 คน) ประกอบด้วย ผู้ที่เดินทางแบบกรุ๊ปทัวร์ 168 คน และเดินทางด้วยตัวเอง (FIT) 4 คน โดยจะเดินทางท่องเที่ยวในพื้นที่ภูเก็ตและพังงา มีวันพำนักเฉลี่ยประมาณ 5-6 วัน”

               การกลับมาของสายการบินจากสาธารณรัฐประชาชนจีน (Flight Resumption) ซึ่งเป็นตลาดระยะใกล้ นับเป็นสัญญาณบวกและมีนัยยะสำคัญต่อการฟื้นตัวของเศรษฐกิจของจังหวัดภูเก็ตและใกล้เคียง ซึ่งนักท่องเที่ยวจีนถือเป็นนักท่องเที่ยวหลัก ประกอบด้วย นักเรียน นักธุรกิจ และนักท่องเที่ยวคนรุ่นใหม่ที่นิยมเดินทางด้วยตนเอง มีอัตราการจับจ่ายใช้สอยสูง กอปรกับจังหวัดภูเก็ต มีความเป็นเอกลักษณ์ และโดดเด่นด้านแหล่งท่องเที่ยว สินค้าบริการ กิจกรรมทางการท่องเที่ยว โรงแรมที่พัก ชายทะเล อาหารขึ้นชื่อ ฯลฯ ที่สามารถดึงดูดและสร้างความประทับใจให้กับนักท่องเที่ยวจีน โดยในปีนี้จากสถิติตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม – กุมภาพันธ์ 2566 มีนักท่องเที่ยวจีนเดินทางมาประเทศไทยทั้งสิ้น 246,551 คน ซึ่งในไตรมาสแรก (มกราคม-มีนาคม 2566) ททท. คาดว่าจะมีนักท่องเที่ยวจีนเดินทางเข้ามาประเทศไทย มากกว่า 300,000 คน โดยอัตราการเติบโตของนักท่องเที่ยวอย่างค่อยเป็นค่อยไปสะท้อนสัญญาณที่ดีที่จะมีการเดินทางมาประเทศไทยอย่างต่อเนื่องตลอดปี และช่วยผลักดันให้จำนวนนักท่องเที่ยวจีนแตะ 5 ล้านคน ตามเป้าหมายในสิ้นปี 2566