ทภก.จัดโครงการ HKT Love Phuket Culture ประจำปี 2562 (การสาธิตจักสาน) จากชุมชนบ้านไม้ขาว

           วันที่ 30 ก.ค.62 เวลา 13.00 น. น.ส.บุษบา ภู่สกุล ผู้เชี่ยวชาญ 9 ทอท. เข้าร่วมโครงการ HKT Love Phuket Culture ประจำปี 2562 (การสาธิตจักสาน) จากชุมชนบ้านไม้ขาว โดยมีผู้โดยสาร บริษัทสายการบิน ผู้ประกอบการและพนักงานลูกจ้าง ทภก. เข้าร่วมโครงการฯ เป็นจำนวนมาก ในการนี้ น.ส.บุษบา ภู่สกุล ผู้เชี่ยวชาญ 9 ทอท. และผู้บริหาร ทภก. ได้ให้เกียรติถักตะกร้า ทั้งนี้ โครงการฯจัดขึ้นระหว่างวันที่ 30 ก.ค. – 1 ส.ค.62 เวลา 13.00 – 16.00 น. ณ ห้องพักผู้โดยสารขาออกภายในประเทศ ทภก.

************************

ส่วนกิจการพิเศษและมวลชนสัมพันธ์

ท่าอากาศยานภูเก็ต

โทร. 0 7635 1520

โทรสาร 0 7632 7478

#Phuket #Thailand #กินไหนดีภูเก็ต #มีเดียภูเก็ต #ข่าวภูเก็ต #ท่องเที่ยวภูเก็ต #อาหารภูเก็ต #ช้อปปิ้งภูเก็ต #โรงแรมภูเก็ต #อสังหาฯภูเก็ต#เศรษฐกิจภูเก็ต #www.phuketprice.com #ภูเก็ตไพรซ์