ทภก. มอบเงินสนับสนุนงบประมาณปรับปรุงสภาพแวดล้อม (ด้านกายภาพ) ภายในโรงเรียนวัดเมืองใหม่

         วันที่ 8 ต.ค.62 เวลา 10.00 น. เรืออากาศตรี ธานี ช่วงชู ผู้อำนวยการท่าอากาศยานภูเก็ต มอบเงินสนับสนุนงบประมาณปรับปรุงสภาพแวดล้อม (ด้านกายภาพ) ภายในโรงเรียนวัดเมืองใหม่ เป็นเงินจำนวน 10,000.- บาท เพื่อเป็นการส่งเสริมและพัฒนาอาคารอเนกประสงค์ให้มีคุณภาพที่ดีขึ้นแก่คุณครูและนักเรียน โดยมี นางวีณา สวัสดิ์ภักดี ครูชำนาญการพิเศษ โรงเรียนวัดเมืองใหม่ เป็นผู้รับมอบ ณ อาคาร X-Terminal ท่าอากาศยานภูเก็ต


ส่วนกิจการพิเศษและมวลชนสัมพันธ์

ท่าอากาศยานภูเก็ต

โทร. 0 7635 1520

โทรสาร 0 7632 7478


#Phuket #Thailand #กินไหนดีภูเก็ต #มีเดียภูเก็ต #ข่าวภูเก็ต #ท่องเที่ยวภูเก็ต #อาหารภูเก็ต #ช้อปปิ้งภูเก็ต #โรงแรมภูเก็ต #อสังหาฯภูเก็ต #เศรษฐกิจภูเก็ต www.phuketprice.com #ภูเก็ตไพรซ์