ทอท. โดยท่าอากาศยานภูเก็ต (ทภก.) ลงพื้นที่ตรวจความเรียบร้อย ขั้นตอนการคัดกรองผู้โดยสารฯ

ทอท. โดยท่าอากาศยานภูเก็ต (ทภก.)
ลงพื้นที่ตรวจความเรียบร้อย
ขั้นตอนการคัดกรองผู้โดยสารฯ

         เมื่อวันที่ 21ก.พ.64​ ที่ผ่านมา เวลา 19.30 น.นายพิเชษฐ์ ปาณะพงศ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต, เรืออากาศตรี ธานี ช่วงชู ผู้อำนวยการท่าอากาศยานภูเก็ต (ผภก.), แพทย์หญิง ศิริลักษณ์ ไทยเจริญ ผู้อำนวยการสำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 11 จ.นครศรีธรรมราช, การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย, สาธารณสุขจังหวัดภูเก็ต ลงพื้นที่ตรวจความเรียบร้อย ขั้นตอนการคัดกรองผู้โดยสารที่เดินทางจากประเทศอินโดนีเซีย สายการบิน Emggang Air Service เที่ยวบินที่ PK-RSS มายังจังหวัดภูเก็ต ตามเงื่อนไข ศบค. มีมติเห็นชอบให้รับนักท่องเที่ยวต่างชาติในลักษณะกักกันและเข้าพักในสถานที่เอกเทศเป็นเวลา 14 วัน (Villa Quarantine) ณ โรงแรมศรีพันวา อ.เมือง จ.ภูเก็ต

 

 

ขอบคุณ​ข้อมูล​และ​ภาพประกอบ​จาก…
ส่วนกิจการพิเศษและมวลชนสัมพันธ์
ท่าอากาศยานภูเก็ต
โทร. 0 7635 1520
โทรสาร 0 7632 7478