ทอท. โดยท่าอากาศยานภูเก็ต (ทภก.) ให้การต้อนรับ หน่วยป้องกันกองกำลังสหรัฐอเมริกา (FPD) สถานเอกอัครราชทูตสหรัฐอเมริกาประจำประเทศไทย

ทอท. โดยท่าอากาศยานภูเก็ต (ทภก.)
ให้การต้อนรับ หน่วยป้องกันกองกำลังสหรัฐอเมริกา (FPD)
สถานเอกอัครราชทูตสหรัฐอเมริกาประจำประเทศไทย

            เมื่อวันที่ 25 มี.ค.64 เวลา 14.00 น.​ ที่ผ่านมา​ เรืออากาศตรี ธานี ช่วงชู ผู้อำนวยการท่าอากาศยานภูเก็ต (ผภก.) ให้การต้อนรับ นายจอร์จ เอช เกล ผู้ช่วยทูต ฝ่ายป้องกันกองกำลังพร้อมคณะ ในการเข้าสำรวจท่าอากาศยานภูเก็ตของ หน่วยป้องกันกองกำลังสหรัฐอเมริกา (FPD) สถานเอกอัครราชทูตสหรัฐอเมริกาประจำประเทศไทย เพื่อรับทราบขีดความสามารถในการ ให้บริการของท่าอากาศยานภูเก็ต ณ ห้องทำงานผู้อำนวยการท่าอากาศยานภูเก็ต