ทอท.โดยท่าอากาศยานภูเก็ต (ทภก.) ร่วมพิจารณานำเสนอข้อมูลในประเด็น “มาตรการฟื้นฟูการท่องเที่ยวของจังหวัดภูเก็ต”

ทอท.โดยท่าอากาศยานภูเก็ต (ทภก.)
ร่วมพิจารณานำเสนอข้อมูลในประเด็น
“มาตรการฟื้นฟูการท่องเที่ยวของจังหวัดภูเก็ต”

        วันที่ 27 มี.ค.64 เวลา 13.30 น. นายจุรินทร์ ลักษณวิศิษฏ์ รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์เป็นประธานในการประชุมการกำกับและติดตามการปฏิบัติราชการในภูมิภาค และร่วมพิจารณานำเสนอข้อมูลในประเด็น “มาตรการฟื้นฟูการท่องเที่ยวของจังหวัดภูเก็ต”

        การนี้ นายสุนทร ศักดาสาวิตร รองผู้อำนวยการฝ่ายปฏิบัติการเขตการบิน ท่าอากาศยานภูเก็ต (รอก.ฝปข.ทภก.) พร้อมด้วย แพทย์หญิงดารุณี บุตรอินทร์ ผู้อำนวยการส่วนการแพทย์ ท่าอากาศยานภูเก็ต (ผอก.สพท.ทภก.) เป็นผู้แทนท่าอากาศยานภูเก็ตเข้าร่วมประชุมฯ ณ ห้องประชุมคอซิมบี้ ชั้น 2 ศาลากลางจังหวัดภูเก็ต

 

ข้อมูล​และภาพประกอบ​จาก…
ส่วนกิจการพิเศษและมวลชนสัมพันธ์
ท่าอากาศยานภูเก็ต