ทอท. โดยท่าอากาศยานภูเก็ต (ทภก.) ต้อนรับพร้อมมอบของที่ระลึก​แก่นนท.​ เที่ยวบิน​ TG921​ ไฟล์​ทบินปฐมฤกษ์ เส้นทางแฟรก์เฟิร์ต – ภูเก็ต

ทอท. โดยท่าอากาศยานภูเก็ต (ทภก.)
ต้อนรับพร้อมมอบของที่ระลึก​แก่นนท.​
เที่ยวบิน​ TG921​ ไฟล์​ทบินปฐมฤกษ์
เส้นทางแฟรก์เฟิร์ต – ภูเก็ต

          เมื่อวันที่ 3 เม.ย.64 เวลา 06.30 น.​ ที่ผ่านมา​ นายจีรัฐติกุล เอี่ยมหิรัญ ผู้อำนวยการฝ่ายปฏิบัติการเขตการบิน ท่าอากาศยานภูเก็ต (ผอก.ฝปข.ทภก.) ผู้แทนท่าอากาศยานภูเก็ต ให้การต้อนรับพร้อมมอบของที่ระลึกให้กับผู้โดยสารที่เดินทางมากับเที่ยวบิน TG921 เส้นทางแฟรก์เฟิร์ต (FRA) – ภูเก็ต (HKT) ซึ่งเป็นเที่ยวบินปฐมฤกษ์หลังจากสถานการณ์การแพร่ระบาดเชื้อไวรัสโคโรน่า Covid-19 ที่เดินทางมาจากต่างประเทศมายังท่าอากาศยานภูเก็ต เพื่อเป็นการกระตุ้นการเดินทางเข้ามาท่องเที่ยวและสร้างเศรษฐกิจให้กับจังหวัดภูเก็ต

          รวมทั้งเป็นการเตรียมความพร้อมเพื่อรองรับแผนการเปิดประเทศรับนักท่องเที่ยวต่างชาติเข้ามายังประเทศไทย โดยมี นายธีระศักดิ์ โล่ห์แก้ว ปฏิบัติหน้าที่แทนผู้จัดการ การบริการสถานีภูเก็ต บริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน), พนักงานท่าอากาศยานภูเก็ต, เจ้าหน้าที่สายการบิน และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องให้การต้อนรับ ณ อาคารผู้โดยสารระหว่างประเทศ ท่าอากาศยานภูเก็ต