ทอท. โดยท่าอากาศยานภูเก็ต (ทภก.) ร่วมประชุมหารือการเตรียมความพร้อม “มาตรการคัดกรองนักท่องเที่ยวต่างชาติและคนไทยที่เดินทางเข้าจังหวัดภูเก็ต” ตั้งแต่วันที่ 1 ก.ค.64

ทอท. โดยท่าอากาศยานภูเก็ต (ทภก.)
ร่วมประชุมหารือการเตรียมความพร้อม
“มาตรการคัดกรองนักท่องเที่ยวต่างชาติและคนไทยที่เดินทางเข้าจังหวัดภูเก็ต” ตั้งแต่วันที่ 1 ก.ค.64

           วันที่ 28 พ.ค.64 เวลา 14.00 น. นายพิเชษฐ์ ปาณะพงศ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต เป็นประธานในการประชุมหารือการเตรียมความพร้อม “มาตรการคัดกรองนักท่องเที่ยวต่างชาติและคนไทยที่เดินทางเข้าจังหวัดภูเก็ต” ตั้งแต่วันที่ 1 ก.ค.64 เป็นต้นไป

          การนี้ นางกัลยรัตน์ สุทธิพัฒนกิจ รองผู้อำนวยการท่าอากาศยานภูเก็ต (รภก.(สธ.)), นายสุนทร ศักดาสาวิตร รองผู้อำนวยการฝ่ายปฏิบัติการเขตการบิน ท่าอากาศยานภูเก็ต (รอก.ฝปข.ทภก.) และแพทย์หญิง ดารุณี บุตรอินทร์ ผู้อำนวยการส่วนการแพทย์ ท่าอากาศยานภูเก็ต (ผอก.สพท.ทภก.) เป็นผู้แทนท่าอากาศยานภูเก็ต เข้าร่วมประชุมฯ ณ ห้องประชุมคอซิมบี้ ชั้น 2 ศาลากลาง จังหวัดภูเก็ต