ทอท. โดยท่าอากาศยานภูเก็ต รับมอบหน้ากากอนามัยจำนวน 2,000 ชิ้น และหน้ากาก N95 จำนวน 300 ชิ้น

ทอท. โดยท่าอากาศยานภูเก็ต รับมอบหน้ากากอนามัยจำนวน 2,000 ชิ้น และหน้ากาก N95 จำนวน 300 ชิ้น

         วันที่ 13 พ.ค.63 นางอิ้งสน มีสุข รองผู้อำนวยการฝ่ายแผนงาน การพาณิชย์ และการเงิน ท่าอากาศยานภูเก็ต (รอก.ฝผง.ทภก.) เป็นผู้แทนท่าอากาศยานภูเก็ตรับมอบหน้ากากอนามัยจำนวน 2,000 ชิ้น และหน้ากาก N95 จำนวน 300 ชิ้น จากผู้แทนสำนักงานกงสุลประจำจังหวัดภูเก็ตของสถานกงสุลใหญ่แห่งสาธารณรัฐประชาชนจีนประจำจังหวัดสงขลา เพื่อใช้ในภารกิจของท่าอากาศยานภูเก็ต

*******************

ส่วนกิจการพิเศษและมวลชนสัมพันธ์

ท่าอากาศยานภูเก็ต

โทร. 0 7635 1520

โทรสาร 0 7632 7478