ทอท. โดยท่าอากาศยานภูเก็ต ร่วมประชุมมอบนโยบาย “เปิดเมืองภูเก็ตอย่างปลอดภัยได้มาตรฐาน”

ทอท. โดยท่าอากาศยานภูเก็ต ร่วมประชุมมอบนโยบาย “เปิดเมืองภูเก็ตอย่างปลอดภัยได้มาตรฐาน”

          วันที่ 14 พ.ค.63 เวลา 10.00 น. ดร.สาธิต ปิตุเตชะ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงสาธารณสุข เป็นประธานในการประชุมมอบนโยบาย “เปิดเมืองภูเก็ตอย่างปลอดภัยได้มาตรฐาน” ในการนี้ นางกัลยรัตน์ สุทธิพัฒนกิจ รองผู้อำนวยการท่าอากาศยานภูเก็ต สายสนับสนุนธุรกิจ (รภก.สธ.) เข้าร่วมประชุมฯ ณ ห้องประชุมชั้น 2 อาคารคอซิมบี้ ศาลากลางจังหวัดภูเก็ต

*******************

ส่วนกิจการพิเศษและมวลชนสัมพันธ์

ท่าอากาศยานภูเก็ต

โทร. 0 7635 1520

โทรสาร 0 7632 7478