ทอท. โดยท่าอากาศยานภูเก็ต จัดพนักงานทำความสะอาด และตรวจสอบซ่อมบำรุง Snake Line

ทอท. โดยท่าอากาศยานภูเก็ต จัดพนักงานทำความสะอาด และตรวจสอบซ่อมบำรุง Snake Line

         วันที่ 22 พ.ค.63 ส่วนบริการท่าอากาศยาน ฝ่ายการท่าอากาศยาน ท่าอากาศยานภูเก็ต (สบท.ฝทอ.ทภก.) จัดพนักงานทำความสะอาด และพนักงานรถเข็นดำเนินการทำความสะอาดสิ่งอำนวยความสะดวกต่าง ๆ ภายในอาคารผู้โดยสาร, ตรวจสอบซ่อมบำรุง Snake Line, ทำความสะอาดห้องน้ำ, ทำความสะอาดสะพานเทียบประตูทางออกขึ้นเครื่องหมายเลข 83-84 และทำความสะอาดทางเชื่อมอาคารจอดรถ  เพื่อเตรียมความพร้อมรองรับการให้บริการ ด้วยความปลอดภัย เมื่อสถานการณ์แพร่ระบาดของเชื้อไวรัส Covid-19 กลับเข้าสู่ภาวะปกติ

*******************

ส่วนกิจการพิเศษและมวลชนสัมพันธ์

ท่าอากาศยานภูเก็ต

โทร. 0 7635 1520

โทรสาร 0 7632 7478