ทอท. โดยท่าอากาศยานภูเก็ตดำเนินการตรวจสอบ และซ่อมบำรุงระบบไฟฟ้า

ทอท. โดยท่าอากาศยานภูเก็ตดำเนินการตรวจสอบ และซ่อมบำรุงระบบไฟฟ้า

         วันที่ 21 พ.ค.63 ส่วนไฟฟ้าและเครื่องกล ฝ่ายบำรุงรักษา ท่าอากาศยานภูเก็ต (สฟค.ฝบร.ทภก.) ดำเนินการตรวจสอบ และซ่อมบำรุงระบบไฟฟ้าโดยมี เครื่องกำเนิดไฟฟ้าสำรอง, เครื่องยนต์สูบน้ำดับเพลิง, สถานีไฟฟ้าย่อย, ระบบไฟฟ้าภายในอาคารผู้โดยสาร, ระบบสะพานเทียบอากาศยาน, ระบบลิฟท์ และบันไดเลื่อน เพื่อเตรียมความพร้อมรองรับการให้บริการ ด้วยความปลอดภัย เมื่อสถานการณ์แพร่ระบาดของเชื้อไวรัส Covid-19 กลับเข้าสู่ภาวะปกติ

*******************

ส่วนกิจการพิเศษและมวลชนสัมพันธ์

ท่าอากาศยานภูเก็ต

โทร. 0 7635 1520

โทรสาร 0 7632 7478