ทอท. โดยท่าอากาศยานภูเก็ต รับมอบสิ่งของสนับสนุนจากผู้ประกอบการ เพื่อใช้ในโครงการ ตู้ปันสุขท่าอากาศยานภูเก็ต

ทอท. โดยท่าอากาศยานภูเก็ต รับมอบสิ่งของสนับสนุนจากผู้ประกอบการ เพื่อใช้ในโครงการ ตู้ปันสุขท่าอากาศยานภูเก็ต

————————————————————————————————————–

          วันที่ 25 พ.ค.63 นางกัลยรัตน์ สุทธิพัฒนกิจ รองผู้อำนวยการท่าอากาศยานภูเก็ต สายสนับสนุนธุรกิจ (รภก.สธ.) และนายสมศักดิ์ ภักดีรักษ์ ผู้อำนวยการฝ่ายอำนวยการท่าอากาศยานภูเก็ต (ผอก.ฝอต.ทภก.) รับมอบสิ่งของสนับสนุนจากผู้ประกอบการภายในท่าอากาศยานภูเก็ต เพื่อใช้ในโครงการ “ตู้ปันสุขท่าอากาศยานภูเก็ต หยิบไปแต่พอดี ถ้าท่านมีร่วมแบ่งปัน” ให้แก่ผู้ที่ได้รับผลกระทบ จากสถานการณ์แพร่ระบาดเชื้อไวรัสโควิด-19 ณ หน้าสำนักงานท่าอากาศยานภูเก็ต

*******************

ส่วนกิจการพิเศษและมวลชนสัมพันธ์

ท่าอากาศยานภูเก็ต

โทร. 0 7635 1520

โทรสาร 0 7632 7478