ทอท. โดยท่าอากาศยานภูเก็ต (ทภก.) ดำเนินการกำหนดจุด และติดตั้งป้ายเว้นระยะห่างทางสังคม

ทอท. โดยท่าอากาศยานภูเก็ต (ทภก.) ดำเนินการกำหนดจุด และติดตั้งป้ายเว้นระยะห่างทางสังคม

          วันที่ 24 มิ.ย.63 เจ้าหน้าที่ส่วนบริการท่าอากาศยาน ฝ่ายการท่าอากาศยาน ท่าอากาศยานภูเก็ต (สบท.ฝทอ.ทภก.) ร่วมกับ เจ้าหน้าที่ตำรวจตรวจคนเข้าเมือง ดำเนินการกำหนดจุด และติดตั้งป้ายเว้นระยะห่างทางสังคม (Social Distancing) บริเวณหน้าจุดตรวจหนังสือเดินทางขาเข้า และขาออก เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมอาคารผู้โดยสารระหว่างประเทศ ท่าอากาศยานภูเก็ต

*******************

ส่วนกิจการพิเศษและมวลชนสัมพันธ์

ท่าอากาศยานภูเก็ต

โทร. 0 7635 1520

โทรสาร 0 7632 7478