ทอท. โดยท่าอากาศยานภูเก็ต (ทภก.) ร่วมถวายเทียนพรรษา เนื่องในโอกาสวันเข้าพรรษาประจำปี 2563

ทอท. โดยท่าอากาศยานภูเก็ต (ทภก.) ร่วมถวายเทียนพรรษา เนื่องในโอกาสวันเข้าพรรษาประจำปี 2563

          วันที่ 26 มิ.ย.63  เรืออากาศตรี ธานี ช่วงชู ผู้อำนวยการท่าอากาศยานภูเก็ต(ผภก.) พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร พนักงาน และลูกจ้าง ท่าอากาศยานภูเก็ต ร่วมถวายเทียนพรรษา ประจำปี 2563 ณ วัดมงคลวราราม, วัดไม้ขาว และวัดเมืองใหม่ เนื่องในโอกาสวันเข้าพรรษาประจำปี 2563 โดย ท่าอากาศยานภูเก็ต จัดถวายเทียนพรรษาเป็นประจำทุกปีให้กับวัดโดยรอบ ท่าอากาศยานภูเก็ต ที่อยู่ในความรับผิดชอบในการทำกิจกรรมเพื่อสังคม CSR และเพื่อให้พนักงานและลูกจ้าง ท่าอากาศยานภูเก็ต ได้ร่วมทำบุญ สำหรับประเพณีการถวายเทียนพรรษาเป็นประเพณีที่มีมาแต่โบราณกาล ซึ่งพุทธศาสนิกชนจะทำการหล่อเทียนพรรษา เมื่อหล่อเสร็จจึงนำไปถวายพระตามวัดต่างๆ อีกทั้งยังเป็นการสืบทอดประเพณีอันดีงามให้อยู่คู่กับสังคมไทยตลอดไป

*******************

ส่วนกิจการพิเศษและมวลชนสัมพันธ์

ท่าอากาศยานภูเก็ต

โทร. 0 7635 1520

โทรสาร 0 7632 7478