ทอท. โดยท่าอากาศยานภูเก็ต (ทภก.) จัดเตรียมแม่บ้านประจำจุด ลงทะเบียน App AOT บริเวณห้องโถงเช็คอินขาออกอาคารผู้โดยสารภายในประเทศ

ทอท. โดยท่าอากาศยานภูเก็ต (ทภก.) จัดเตรียมแม่บ้านประจำจุด ลงทะเบียน App AOT บริเวณห้องโถงเช็คอินขาออกอาคารผู้โดยสารภายในประเทศ

           วันที่ 28 มิ.ย.63 ฝ่ายการท่าอากาศยาน ท่าอากาศยานภูเก็ต (ฝทอ.ทภก.) จัดเตรียมแม่บ้านประจำจุด ลงทะเบียน App AOT บริเวณห้องโถงเช็คอินขาออกอาคารผู้โดยสารภายในประเทศ พร้อมเช็ดทำความสะอาดเก้าอี้ และจุดบริการเจลแอลกอฮอล์ เพื่อสร้างความมั่นใจและความปลอดภัยให้แก่ผู้โดยสาร ที่ใช้มาบริการท่าอากาศยานภูเก็ต

*******************

ส่วนกิจการพิเศษและมวลชนสัมพันธ์

ท่าอากาศยานภูเก็ต

โทร. 0 7635 1520

โทรสาร 0 7632 7478