ทอท. โดยท่าอากาศยานภูเก็ต ดำเนินการตรวจสอบ และซ่อมบำรุงระบบไฟฟ้า

ทอท. โดยท่าอากาศยานภูเก็ต ดำเนินการตรวจสอบ และซ่อมบำรุงระบบไฟฟ้า

            วันที่ 29 มิ.ย.63 ส่วนไฟฟ้าและเครื่องกล ฝ่ายบำรุงรักษา ท่าอากาศยานภูเก็ต (สฟค.ฝบร.ทภก.) ดำเนินการตรวจสอบ และซ่อมบำรุงระบบไฟฟ้าโดยมี เครื่องกำเนิดไฟฟ้าสำรอง จำนวน 15 เครื่อง เครื่องกำเนิดไฟฟ้าเคลื่อนที่ จำนวน 1 เครื่อง, เครื่องกำเนิดไฟฟ้า แสงสว่างเคลื่อนที่ Generac 2 , เครื่องกำเนิดไฟฟ้า แสงสว่างเคลื่อนที่ Generac 3,  Himoinsa Mobile เครื่องกำเนิดไฟฟ้า แสงสว่างเคลื่อนที่ และเครื่องยนต์สูบน้ำดับเพลิง จำนวน 4 เครื่อง ทุกเครื่องอยู่ในสภาพพร้อมใช้งาน เพื่อเตรียมความพร้อมรองรับการให้บริการด้วยความปลอดภัย

*******************

ส่วนกิจการพิเศษและมวลชนสัมพันธ์

ท่าอากาศยานภูเก็ต

โทร. 0 7635 1520

โทรสาร 0 7632 7478