ทันตกรรมบนมาตรฐานใหม่ในยุค COVID-19

         

         ทันตกรรมบนมาตรฐานใหม่ในยุค COVID-19โดยทันตแพทย์หญิงนฤมล ภัทรพรเจริญ ผู้เชี่ยวชาญด้านศัลยศาสตร์ช่องปากและรากฟันเทียม ศูนย์ทันตกรรม โรงพยาบาลกรุงเทพภูเก็ต ให้สัมภาษณ์เรื่อง ตรวจสุขภาพช่องปากอย่างปลอดภัย ในยุค Covid-19 โดยศูนย์ทันตกรรมมีมาตรการการควบคุมและป้องกันการแพร่ระบาดของ Covid-19 ที่มีการคัดกรองอย่างเข้มข้นและมีประสิทธิภาพ ภายใต้การดูแลของทีมทันตแพทย์เฉพาะทางและพยาบาลวิชาชีพ อันจะช่วยเพิ่มความมั่นใจและความปลอดภัยให้แก่ผู้เข้ารับบริการ เมื่อวันที่ 21 สิงหาคม 2563 ที่ผ่านมา