ท่าอากาศยานภูเก็ตและหอการค้าจังหวัดภูเก็ต ให้การต้อนรับพร้อมอำนวยความสะดวกแก่ คณะหอการค้าจังหวัดชัยภูมิ

ท่าอากาศยานภูเก็ตและหอการค้าจังหวัดภูเก็ต ให้การต้อนรับพร้อมอำนวยความสะดวกแก่ คณะหอการค้าจังหวัดชัยภูมิ

           วันที่ 11 ก.ย.63 เวลา 09.55 น. ท่าอากาศยานภูเก็ตและหอการค้าจังหวัดภูเก็ต ให้การต้อนรับพร้อมอำนวยความสะดวกแก่ คณะหอการค้าจังหวัดชัยภูมิ เนื่องในโอกาสเดินทางมาศึกษาดูงานที่จังหวัดภูเก็ต ณ อาคารผู้โดยสารภายในประเทศ ท่าอากาศยานภูเก็ต