“ท่าอากาศยานภูเก็ต” ต้อนรับคณะอาจารย์และนักศึกษา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตสุราษฎร์ธานี เยี่ยมชมศึกษาดูงาน

“ท่าอากาศยานภูเก็ต” ต้อนรับคณะอาจารย์และนักศึกษา

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตสุราษฎร์ธานี เยี่ยมชมศึกษาดูงาน

             วันที่ 15 ก.ย.66 ทภก. ให้การต้อนรับคณะอาจารย์และนักศึกษา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตสุราษฎร์ธานีเยี่ยมชมศึกษาดูงานภายในอาคารผู้โดยสารระหว่างประเทศ ท่าอากาศยานภูเก็ต ซึ่งการศึกษาดูงานในครั้งนี้ได้บรรยายให้ความรู้เกี่ยวกับกระบวนการทำงานต่าง ๆ ของหน่วยงานที่ปฏิบัติงานภายในอาคาร และขั้นตอนการปฏิบัติก่อนการเดินทางของผู้โดยสาร เพื่อเป็นการสร้างแรงบันดาลใจให้กับนักศึกษาเป็นแนวทางในการศึกษาต่อหรือประกอบอาชีพต่อไป

           โดยมีฝ่ายปฏิบัติการเขตการบินท่าอากาศยานภูเก็ต (ฝปข.ทภก.) ร่วมบรรยายให้ข้อมูล และฝ่ายรักษาความปลอดภัยท่าอากาศยานภูเก็ต (ฝรภ.ทภก.) อำนวยความสะดวก​ ระหว่างการบรรยาย​ ณ อาคารผู้โดยสารระหว่างประเทศ ท่าอากาศยานภูเก็ต

ส่วนกิจการพิเศษและมวลชนสัมพันธ์
ฝ่ายอำนวยการท่าอากาศยานภูเก็ต