ธปท. สำนักงานภาคใต้ จัดงานสานสัมพันธ์สื่อมวลชนสัญจร กับ ธปท. พบปะสื่อมวลชนภูเก็ต สร้างเครือข่าย การประชาสัมพันธ์ เพื่อร่วมสื่อสารข้อมูลข่าวสาร ที่น่าสนใจที่ประชาชนควรรู้จากธนาคารแห่งประเทศไทยไปยังประชาชน

ธปท. สำนักงานภาคใต้ จัดงานสานสัมพันธ์สื่อมวลชนสัญจร กับ ธปท. 

พบปะสื่อมวลชนภูเก็ต สร้างเครือข่าย การประชาสัมพันธ์

เพื่อร่วมสื่อสารข้อมูลข่าวสาร ที่น่าสนใจที่ประชาชนควรรู้จากธนาคารแห่งประเทศไทยไปยังประชาชน

 

              วันจันทร์ที่ 7 พฤศจิกายน 2565 เวลา 10.00 น.​ ณ ห้องเมโทรโพลแกรนต์ภูเก็ต บอลรูม ชวนชม โรงแรมคอร์ทยาร์ด แมริออท ภูเก็ต ทาวน์ อ.เมือง จ.ภูเก็ต ธนาคารแห่งประเทศไทย จัดกิจกรรมงานสานสัมพันธ์สื่อมวลชนสัญจร กับ ธปท. โดยมี นายพสุธา ระวังสุข รองผู้อำนวยการ ธนาคารแห่งประเทศไทย สำนักงานภาคใต้กล่าวต้อนรับและบรรยายหัวข้อ “บทบาท ธปท. สิทธิและหน้าที่ของผู้ใช้บริการทางการเงิน” โดย​ นายศรานุวัตร ยีแก้ว ผู้ช่วยผู้อำนวยการ ธนาคารแห่งประเทศไทย บรรยายหัวข้อ “ภัยการเงิน” พร้อมด้วย​ นายมณฑล ศิริธนะ ผู้วิเคราะห์อาวุโส และ นางศิริพร ชยานันต์นุกูล ผู้วิเคราะห์อาวุโส จัดกิจกรรมสานสัมพันธ์สื่อมวลชน กับ ธปท. ซึ่งได้รับความสนใจจาก สื่อมวล ชนในจังหวัดภูเก็ต หลายแขนงทั้งโทรทัศน์ วิทยุ สิ่งพิมพ์ รวมถึง สื่อออนไลน์ ทั้งสื่อหลักและสื่อท้องถิ่น เข้าร่วมกิจกรรม กว่า 20 คน

              สำหรับการจัดกิจกรรมในครั้งนี้​ มีเป้าหมายเพื่อพบปะสื่อมวลชนในพื้นที่จังหวัดภูเก็ต ให้เข้ามาเป็นเครือข่ายร่วมกับธนาคารแห่งประเทศไทย เพื่อร่วมสื่อสารข้อมูลข่าวสาร ที่น่าสนใจที่ประชาชนควรรู้จากธนาคารแห่งประเทศไทย ไปยังประชาชน โดยเฉพาะเรื่องสิทธิหน้าที่ของผู้ใช้บริการทางการเงิน ภัยทางการเงิน นโยบายการเงิน หรือมหกรรมแก้หนี้

              นายพสุธา ระวังสุข รองผู้อำนวยการ ธนาคารแห่งประเทศไทย สำนักงานภาคใต้กล่าวว่า ธนาคารแห่งประเทศไทย มีบทบาทสำคัญ ในระบบเศรษฐกิจในภาพรวมของประเทศ เช่น การแก้ไขปัญหาสถาบันการเงินเพื่อรักษาเสถียรภาพของระบบเศรษฐกิจและระบบการเงินของประเทศ/การบริหารหนี้ F1 และ F3 และ การบริหารสินทรัพย์​ โดยการดูแลระบบเศรษฐกิจในภาพรวม ได้แก่ การดูแลเงินเฟ้อและดอกเบี้ยนโยบาย อัตราแลกเปลี่ยน ดูแลความมั่นคงและเสถียรภาพทางการเงิน การผลิตธนบัตร รวมถึง ดูแลติดตามสภาวะเศรษฐกิจทั้งในภาพรวมประเทศและภูมิภาค

               ขณะที่ส่วนที่เกี่ยวข้องกับประชาชนโดยตรงคือการเป็นที่ปรึกษาด้านการเงินให้กับประชาชน การให้ความรู้ด้านการเงินกับประชาชน การแก้ปัญหาหนี้ครัวเรือน และป้องกันการถูกเอารัดเอาเปรียบ และภัยการเงินซึ่งปัจจุบัน ยังคงมีประชาชน ที่ได้รับความเดือดร้อนจากการถูกหลอกลวงต่อเนื่อง ดังนั้น จึงต้องอาศัยสื่อมวลชนทุกแขนง ช่วยกันเผยแพร่ข้อมูลเพื่อ ทำความเข้าใจ สร้างภูมิคุ้มกันให้กับประชาชน