นายกเทศมนตรีตำบลราไวย์ เปิดประชุมสภาเทศบาลตำบลราไวย์ สมัยสามัญ สมัยแรก ประจำปี พ.ศ.2564​ พร้อมแถลงนโยบาย​ 5​ ด้าน

นายกเทศมนตรีตำบลราไวย์
เปิดประชุมสภาเทศบาลตำบลราไวย์
สมัยสามัญ สมัยแรก ประจำปี พ.ศ.2564​
พร้อมแถลงนโยบาย​ 5​ ด้าน

         เมื่อวันที่ 07 พ.ค.2564 เวลา 10.00 น.​ ที่ผ่านมา​ ที่ห้องประชุมสภา เทศบาลตำบลราไวย์ เทศบาลตำบลราไวย์ จัดการประชุมสภาเทศบาลตำบลราไวย์ สมัยสามัญ สมัยแรก ประจำปี พ.ศ.2564 นำโดยนายสมชาย ธนารักษ์ ประธานสภาเทศบาลฯ กล่าวเปิดการประชุม พร้อมด้วย​ นายอรุณ โสฬส นายกเทศมนตรีตำบลราไวย์ คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาลตำบลราไวย์ หัวหน้าส่วนราชการ ร่วมประชุม

          ในการประชุมสภาเทศบาลตำบลราไวย์ ทางนายอรุณ โสฬส นายกเทศมนตรีตำบลราไวย์ ได้แถลงนโยบาย​ ในการปฏิบัติงาน ทั้งหมด 5 ด้าน​ ดังนี้.

1.1 นโยบายพัฒนาด้านสังคม พัฒนาคนให้มีคุณภาพและส่งเสริมด้านคุณภาพชีวิต อาทิ ส่งเสริม สนับสนุนพัฒนาด้านสาธารณสุข ส่งเสริมสนับสนุนให้มีการพัฒนาระบบความปลอดภัยให้กับเทศบาลตำบลไว้ให้เป็นเมือง Intelligence City
1.2 นโยบายด้านการศึกษา ศาสนา ศิลปะวัฒนธรรม ประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่น อาทิ ส่งเสริม สนับสนุนให้มีการฝึกอบรมทักษะด้านภาษา
1.3 นโยบายการบริหารการจัดการบ้านเมืองที่ดีและการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน อาทิ สนับสนุนมุ่งเน้นข้าราชการประจำ พนักงานเทศบาลตำบลราไวย์ได้การพัฒนาตนเอง
1.4 นโยบายพัฒนาเศรษฐกิจและการท่องเที่ยว อาทิ สนับสนุนการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวใหม่ สนับสนุนการประกอบอาชีพประมงพื้นบ้าน
1.5 นโยบายด้านทรัพยากรและสิ่งแวดล้อม อาทิ สนับสนุน โครงการเยาวชน และการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม เป็นต้น

ทั้งนี้​ ในการประชุมดังกล่าว ได้มีการคัดเลือกสมาชิกสภาเทศบาลตำบลราไวย์เพื่อแต่งตั้งเป็นคณะกรรมการ​ จำนวน 2 คณะ ซึ่ง​ประกอบด้วย คณะกรรมการพัฒนาเทศบาลตำบลกะรน และ​ คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น

 

ขอบคุณ​ข้อมูล​และภาพประกอบ​จาก….
ศุภชัย เชื้อสาย
เพจ ภูเก็ตติดข่าว